АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» осуществил досрочный выкуп облигаций

Анонсы
14.06.2019

14.06.2019г. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде бірінші облигациялар шығарылымын (ISIN KZ2C00005684) мерзімінен бұрын өтеуді жүзеге асырды, бұл «жүз пайызға» 1 000 (бір мың) теңге жалпы сомасы 16 000 000 000 (он алты миллиард) теңгеге 16 000 000 (он алты миллион) теңге сомасына бір облигация, облигацияларды өтеу күніне есептелген купондық сыйақы 696 000 000 (алты жүз тоқсан алты миллион) теңгені құрады.