Қордың корпоративтік басқару

Қордың корпоративтік басқару

Қордың корпоративтік басқару

Стратегиялық жоспарлау үдерісінде қатысатын Басқарма Комитеттері:
Стейкхолдерлермен арақатынас пен корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік төңірегінде компания жұмысын реттейтін құжаттар: