Қордағы оқиғалар күнтізбесі

Қордың есеп беруі

КОРПОРАТИВ ШАРАЛАР

ЖАРИЯЛАУ МЕРЗІМІ

Тоқсан сайынғы қаржылық есепті жариялау (бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген эмитенттер ұсынылады) оны алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде
Тәуелсіз аудитордың есебін қоса отырып 2020 жылдың «Жылдық қаржылық есебін» ілу. акционер оны бекіткеннен кейін 30 күнтізбе күнінен кешіктірмей.
Тәуелсіз аудиторлардың шолу есебін қоса бере отырып, қаржы жылының бірінші жартыжылдығының аудиттелмеген қысқартылған аралық қаржылық есебін орналастыру шығарылған сәтінен бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2020 жылғы «Жылдық есебін» жариялау қыркүйек-қазан 2021ж.