Басқарма комитеттері

Басқарма комитеттері

Басқарма комитеттері

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ кепілдендіру мәселелері бойынша несие комитеті. 5 адамнан тұрады, құрамы:


Негізгі құрам

Алмастыратын құрам

1.       

Комитет төрағасы /Басқарма төрағасының орынбасары Ақшанов Н.С.

__________

2.       

Комитет төрағасының орынбасары / Басқарушы директор – Басқарма мүшесі ШәріповӘ.Б.

__________

3.       

Комитет мүшесі /Мониторинг департаментінің бас менеджері Саликов А.Е.

Комитет мүшесі /Мониторинг департаментінің бас менеджері Смагулов Т.Т.

4.       

Комитет мүшесі/ Тәуекел-менеджменті департаментінің директоры Қумаш Р.О.

Комитет мүшесі / Тәуекел-менеджменті департаментінің бас менеджеріҚайнарбаев А.Н.

5.       

Комитет мүшесі/ Кепілдендіру департаментінің директоры АғыбаеваӘ.Н.

Комитет мүшесі / Кепілдендіру департаментінің бас менеджеріДосқанаева Р.М.

6.       

Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Алматы қаласындағы өкілі – Ұлттық кәсіпкерлер палатасы директорының экономикалық мәселелер бойынша орынбасары Хакимов Т.К.

 

 

__________

 

 

Комитет хатшысы - Жұмабекова У.Е.

Комитет хатшысы– Муханова С.Р.
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ субсидиялау мәселелері бойынша несие комитеті. 5 адамнан тұрады, құрамы:


Негізгі құрам

Алмастыратын құрам

1.

Комитет төрағасы /Басқарма төрағасының орынбасары Ақшанов Н.С.

__________

2.

Комитет төрағасының орынбасары / Басқарушы директор – Басқарма мүшесі ҰласбековҚ.С.

__________

3.

Комитет мүшесі /Субсидиялау департаментінің директоры Алмантаева Т.Ж.

Комитет мүшесі /Субсидиялау департаментінің бас менеджері – Расулов Д.М.

4.

Комитет мүшесі /Мониторинг департаментінің бас менеджері Смагулов Т.Т.

Комитет мүшесі /Мониторинг департаментінің бас менеджері – Саликов А.Е.

5.

Комитет мүшесі /Заң департаментінің директоры Әмреева М.Д.

Комитет мүшесі /Заң департаментінің бас менеджеріАликеев А.С.

6.

Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Алматы қаласындағы өкілі – Ұлттық кәсіпкерлер палатасы директорының экономикалық мәселелер бойынша орынбасары Хакимов Т.К.

__________

 

Комитет хатшысы - Жұмабекова У.Е.

Комитет хатшысы– Муханова С.Р. 
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Активтер мен пассивтерді басқару бойынша комитет. 7 адамнан тұрады, құрамы:


Негізгі құрам

Алмастыратын құрам

1.       

Комитет төрағасы /Басқарма төрағасының орынбасары Әбілқайыров Д. М.

__________

2.       

Комитет төрағасының орынбасары / Басқарушы директор- Басқарма мүшесі Финогенова А.В.

__________

3.       

Комитет мүшесі /Заң департаментінің директоры Әмреева М.Д.

Комитет мүшесі /Заң департаментінің бас менеджеріАликеев А.С.

4.       

Комитет мүшесі / Тәуекел-менеджменті департаментінің директоры Қумаш Р.О.

Комитет мүшесі / Тәуекел-менеджменті департаментінің бас менеджері Аманбаев Е.А.

5.       

Комитет мүшесі / Стратегия жәнекорпоративті дамудепартаментініңдиректорыАйтжанов А.К.

Комитет мүшесі / Стратегия жәнекорпоративті даму департаментінің бас менеджері Ерина О.А.

6.       

Комитет мүшесі / Бағдарламалық құралдардепартаментініңдиректорыИсмаилов Р.С.

Комитет мүшесі / Бағдарламалық құралдардепартаментінің бас менеджеріЖетписбаева К.А.

7.       

Комитет мүшесі/ Қазынашылық департаментініңдиректорыКазым Е.А.

Комитет мүшесі / Қазынашылық департаментінің бас менеджеріЕрмағамбетова А.

 

Комитет хатшысы - Жұмабекова У.Е.

Комитет хатшысы– Муханова С.Р.
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ проблемалы активтермен жұмыс бойынша комитеті. 5 адамнан тұрады, құрамы:


Негізгі құрам

Алмастыратын құрам

1.       

Комитет төрағасы / Басқарушы директор – Басқарма мүшесі ШәріповӘ.Б.

__________

2.       

Комитет төрағасының орынбасары /Басқарма төрағасының орынбасары НұрғазиевҒ.Н.

__________

3.       

Комитет мүшесі/Қауіпсіздік қызметінің бастығы Досыбаев Н.А.

Комитет мүшесі /Қауіпсіздік қызметінің бас менеджері, Әбілмәжінов Б.А.

4.       

Комитет мүшесі/ Бас бухгалтер – бухгалтерлік есеп және есептілікдепартаментініңдиректорыҚұсайынова А. К.

Комитет мүшесі / Бас бухгалтер – бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің бас менеджері Амирханова Т.К.

5.       

Комитет мүшесі/ Проблемалыактивтерменжұмысдепартаментінің директоры Ескаков Е.А.

Комитет мүшесі / Проблемалыактивтерменжұмысдепартаментінің бас менеджері Түктібаев Е.Т.

 

Комитет хатшысы - Жұмабекова У.Е.

Комитет хатшысы– Муханова С.Р.
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ бюджеттіккомитеті. 6 адамнан тұрады, құрамы:


Негізгі құрам

Алмастыратын құрам

1.       

Комитет төрағасы / Басқарушы директор- Басқарма мүшесі Финогенова А.В.

__________

2.       

Комитет төрағасының орынбасары /Басқарма төрағасының орынбасары НұрғазиевҒ.Н.

__________

3.       

Комитет мүшесі/ Аппарат басшысы Ахметов Д.Р.

Комитет мүшесі / Басқарушы директор – Бурибаева Г.А.

4.       

Комитет мүшесі/ Қауіпсіздік қызметінің бастығы Досыбаев Н.А.

Комитет мүшесі /Қауіпсіздік қызметінің бас менеджері, Әбілмәжінов Б.А.

5.       

Комитет мүшесі/ Бюджеттік жоспарлаудепартаментінің директорыӘділбекова Қ.Қ.

Комитет мүшесі / Бюджеттік жоспарлаудепартаментінің бас менеджері Шевченко Н.О.

6.       

Комитет мүшесі/ Заңдепартаментінің бас менеджеріАликеев А.С.

Комитет мүшесі / Заңдепартаментінің бас менеджеріАбдраманова Л.Л.

 

Комитет хатшысы - Хожамуратов А.М

Комитет хатшысы– Муханова С.Р.
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ кадрлық саясат комитеті. 6 адамнан тұрады, құрамы:


Негізгі құрам

Алмастыратын құрам

1.       

Комитеттөрағасы / Басқарма төрағасы Сарқұлов А.С.

__________

2.       

Комитет төрағасының орынбасары /Басқарма төрағасының орынбасары Әбілқайыров Д. М.

__________

3.       

Комитет мүшесі /Қауіпсіздік қызметінің бастығы Досыбаев Н.А.

Комитет мүшесі /Қауіпсіздік қызметінің бас менеджері, Әбілмәжінов Б.А.

4.       

Комитет мүшесі / Стратегия жәнекорпоративті даму департаментініңдиректорыАйтжанов А.К.

Комитет мүшесі / Стратегия жәнекорпоративті даму департаментінің бас менеджері Ерина О.А.

5.       

Комитет мүшесі / Аппарат басшысы Ахметов Д.Р.

Комитет мүшесі /Клиенттік сервис департаментінің директоры Калдаров Ж.К.

6.       

Комитет мүшесі / Бюджеттік жоспарлаудепартаментінің директорыӘділбекова Қ.Қ.

Комитет мүшесі / Жұмысшылардың өкіліОразбаева З.С.

 

Комитет хатшысы - Хожамуратов А.М

Комитет хатшысы– Муханова С.Р. 
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Өзгерістерді басқару жөніндегі комитеті. 8 адамнан тұрады, құрамы:


Негізгі құрам

Алмастыратын құрам

1.       

Комитеттөрағасы / Басқарма төрағасы Сарқұлов А.С.

__________

2.       

Комитет төрағасының орынбасары / Басқарушы директор – Басқарма мүшесі ҰласбековҚ.С.

__________

3.       

Комитет мүшесі/ Басқарушы директор – Бурибаева Г.А.

Комитет мүшесі / Аппарат басшысы Ахметов Д.Р.

4.       

Комитет мүшесі/ Бизнес-технологиялардепартаментінің директоры Нұрпейісов Р.Р.

Комитет мүшесі / Бизнес-технологиялардепартаментінің бас менеджері Исаков Б.У.

5.       

Комитет мүшесі/ Маркетинг департаментінің директоры Мухтубаев М.Б.

Комитет мүшесі / Маркетинг департаментінің бас менеджері Камалиденова А.Ш.

6.

Комитет мүшесі / Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментініңбас менеджеріАбдиева Г.К.

Комитет мүшесі / Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментініңбас менеджеріАмирханова Т.К.

7.

Комитет мүшесі/Ақпараттық технологиялардепартаментінің директорыКозлов И.А.

Комитет мүшесі /Ақпараттық технологиялар департаментінің бас менеджеріСандыбаев Р.Р.

8.

Комитет мүшесі/ Астана қалалық АФ директоры Қайырбеков И.У.

Комитет мүшесі / Павлодар облыстықАФ директоры Сыздықов М.О.

 

Комитет хатшысы - Хожамуратов А.М

Комитет хатшысы– Муханова С.Р.


 «Даму» Қорының Комитеттер жөніндегі Ережесі