Жаңартылатын энергия көздеріне инвестициялау тәуекелдерін төмендету БҰҰДБ-ҒЭҚ жобасы аясындағы жобаларды қаржыландыру

Талаптар

Максимал сома

200 млн. тг. дейін

Мақсаты

инвестиция; қайта қаржыландыру

Мерзімі

5 жылға дейін

Қарыз мөлшері: 120 000
1 000 000 ₸
20 000 000 ₸
Мерзімі: 3 ай
1 ай
84 ай
Ай сайынғы төлем: 45 000

Шамалап есептелді. Нақты есебін алу үшін әріптестердің менеджеріне жолығыңыз

БАҒДАРЛАМАҒА ҚАТЫСУШЫЛАР

БАҒДАРЛАМАНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

Сүйемелдеу

Құжаттарды дайындауға біздің менеджерлердің көмегі

Ыңғайлылық

Үйден шықпай-ақ кепілдік алуға онлайн өтінім
беріңіз

Жылдамдық

Қор тарапынан қысқа мерзімде кепілдік
қарастыру

Сенімділік

Бізге сенеді. Қор 65 000 астам жобаны бағдарламалар арқылы қолдады

Кімдер қатыса алады

ҚР заңнамасына сай микро, шағын және орта жеке меншік субъектілері (ШОКС)

Бір кәсіпкердің қолына тиетін максимал сома

- 200 000 000 (екі жүз миллион) теңгеден аспайды.

Бір түпкілікті қарыз алушыға арналған қаржыландырудың ең жоғары лимиті онымен үлестес тұлғалардың несие және (немесе) қаржы лизингі шарттары бойынша берешегі қаперге алынбай есептеледі.

Несие мерзімі

- Инвестицияларға-60 (алпыс) айдан аспайды.

- Қайта қаржыландыруға-60 (алпыс) айдан аспайды.

Несиенің мақсаты

- ЖЭК технологияларының тізбесіне сәйкес негізгі құралдарды сатып алу және/немесе салу және/немесе жаңғырту және/немесе реконструкциялау және/немесе күрделі жөндеу, биологиялық және/немесе материалдық емес активтерді сатып алу (оның ішінде ҚҚС бойынша шығыстар), оның ішінде жаңартылатын энергия көздері технологияларын енгізуге бағытталған инвестициялар исламдық қаржыландыру құралдары;

- ЖЭК технологияларының тізбесіне жататын жобаларды қаржыландыру мақсаттарына, оның ішінде исламдық қаржыландыру құралдарын пайдалана отырып, 2019 жылғы 1 қаңтардан ерте емес берілген қолданыстағы қарызды қайта қаржыландыру.

Қандай ШОК бағдарламаға қатыса алмайды

1) микро-, шағын немесе орта жеке кәсіпкерлік субъектілері емес тұлғалар;
2) Өнім паспортының шарттарына сәйкес келмейтін;

3) қаруды (оның ішінде қаруды өндіру үшін құрамдас), құрамында есірткі бар заттарды немесе азаматтық айналымнан алынған басқа да мүлікті өндіруді немесе жеткізуді көздейтін жобаларды іске асыратын;
4)ойын бизнесін ұйымдастыруды және (немесе) дамытуды көздейтін жобаларды іске асыратын;

5) террористік және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған кез келген өзге де қызметпен байланысты қызметті көздейтін жобаларды іске асыратын ұйымдар;

6) моторлы көлік құралдарын шығаруды көздейтін жобаларды қоспағанда, акцизделетін тауарларды немесе өнімдерді шығаруды және көтерме саудада өткізуді көздейтін жобаларды іске асыратын;

7) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға (әлеуметтік-кәсіпкерлік қызметті қоспағанда) тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар мен ұйымдар құрылтайшылары (оның ішінде қатысушылары, акционерлері) болып саналатын ұйымдар корпорациялар, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт аясында құрылған кәсіпкерлер);
8) коммерциялық емес ұйымдар;
9) мемлекеттік кәсіпорындар, оның ішінде шаруашылық жүргізу құқығына негізделген немесе қазыналық кәсіпорын болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындар;

10) ірі жеке кәсіпкерлік субъектілері саналатын кәсіпкерлік субъектілерге қолданылмайды.

Борышкерге тиым салынатын жағдай

1) заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу;

2) түпкілікті қарыз алушының бұрын шеккен шығындарын өтеу, түпкілікті қарыз алушының жеке және (немесе) заңды тұлғалардан, оның ішінде түпкілікті қарыз алушының қатысушыларынан, акционерлерінен, лауазымды тұлғаларынан және қызметкерлерінен қаржылық көмек алуына байланысты туындаған берешекті өтеу;

3) тұтынушылық несие;

4)құрылтайшыларға (оның ішінде соңғы қарыз алушының қатысушыларына, акционерлеріне) дивидендтер төлеу;

5) сенім білдірілген өкілдерге (агенттерге) көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу.

Сенім білдірілген өкіл (агент) – тапсырма шартының негізінде кредитордың (сенім білдірушінің) немесе бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атынан және оның есебінен және оның нұсқауларына сәйкес бюджеттік кредит беруге байланысты белгілі бір тапсырмаларды (бюджеттік кредиттерге қызмет көрсету, қарыз алушылармен есеп айырысулар жүргізу, түпкілікті қарыз алушылар мен жобаларға мониторинг жүргізу, берешекті өндіріп алу және (немесе) берешекті өндіріп алу) өндіріп алуды жүзеге асыратын тұлға.

т. б.);

6) түпкілікті қарыз алушының қарызына байланысты комиссияларды, алымдарды және (немесе) өзге де төлемдерді төлеу;

7) бағалы қағаздарды сатып алу (портфельдік инвестициялар).

Несиенің номинал сыйақы мөлшерлемесі

Сыйақы мөлшерлемесі банкке салған мөлшерлеменің + 4% - ынан аспайды ( несие бойынша сыйақы мөлшерлемесі).

Валюта

теңге

Несиеге қолжетімді кезең

Бір жылға дейін

Басқа шарттарды әріптес-банк белгілейді