Даму Лизинг

Даму Лизинг

Даму - Лизинг

Шағын, микро және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің лизингтік мәмілелерін қаржыландыру
Лизинг мәмілесінің мерзімі

84 айға дейін

Несие валютасы

Теңге

Пайыздық мөлшерлеме

Екінші деңгейдегі банктер мен лизингтік компаниялар үшін жылдық 16% - дан артық емес;

Микроқаржы ұйымдары үшін жылдық 30% - дан артық емес

Негізгі борышты өтеу үшін жеңілдікті кезең (НҚ)

12 айға дейін

Сомасы

Бір ШОКС - қа арналған өнім шеңберінде қаржыландырудың ең жоғары лимиті-500 000 000,0 теңгеден аспайды, бұл ретте микроқаржы ұйымдары үшін тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 8 000 айлық есептік көрсеткіштен аспайды .

Алдын ала төлеу

Лизинг нысанының құнынан кемінде 20%

Қатыса алмайтындар

- ШОКС лизингтік мәмілелерін қайта қаржыландыру мақсатына;-сублизинг бойынша-лизинг затын қосымша жалдау түрі, бұл ретте лизинг алушы лизинг шарты бойынша үшінші тұлғаларға (сублизинг шарты бойынша лизинг алушыларға) сублизинг шартының талаптарына сәйкес лизинг шарты бойынша лизинг берушіден бұрын алынған және лизинг затын құрайтын мүлікті ақылы және мерзімге иеленуге және пайдалануға береді.
Басқа талаптар

серіктес банк/лизингтік компаниялар / микроқаржы ұйымдары дербес белгілейді

Механизм

Кәсіпкер несие алу үшін ЕДБ/ЛК-ға өтініш бередіҚатысушы банктер

Документтер