Call-center (қонырау тегін)
1408
Даму Лизинг

Даму - Лизинг

Бағдарлама шағын және орта бизнес субъектілерінің лизинг мәмілелерін жеңілдікті шарттармен әрі қарай жүзеге асыру үшін қаржы құралы ретінде қаржылық лизингті пайдалану арқылы экономикалық белсенділікті ынталандыруға арналған. Бағдарлама Қордың өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Жалпы сома

Бағдарламаның жалпы сомасы 8,0 млрд теңгені құрайды.

Лизинг мәмілесінің мерзімі

84 айға дейін

Несие валютасы

Теңге

Пайыздық мөлшерлеме

Жылына 16% аспайды

Негізгі борышты өтеу үшін жеңілдікті кезең (НҚ)

12 айға дейін

Сомасы

Бір ШОК субъектісі үшін бағдарлама бойынша қаржыландырудың ең жоғарғы шегі 150 000 000 теңгеден аспауы тиіс. Сонымен бірге ШОКС аванстық төлемдер есебінен қаржы лизингі шартының жалпы сомасы 150 000 000 асуға рұқсат

Алдын ала төлеу

Лизинг нысанының құнынан кемінде 20%

Қатыса алмайтындар

- ШОКС лизингтік мәмілелерін қаржыландыру мақсатында;

- сублизинг - лизинг алушы үшінші тұлғаларға (жалдауға арналған келісімшарт бойынша жалдаушыларға) жалақыға иелік ету және пайдалану үшін және сублигация туралы келісімнің шарттарына сәйкес мерзімге үшінші тұлғаларға берілетін лизинг затының қосалқы жалдауының түрі, лизинг шарты бойынша лизинг берушіден бұрын алынған және лизинг нысанына айналған.

Басқа талаптар

ЕДБ / лизингтік компаниялар өзі белгілейді

Механизм

Кәсіпкер несие алу үшін ЕДБ/ЛК-ға өтініш береді