Снижение рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии

БҰҰДБ-ҒЭҚ "жаңартылатын энергия көздеріне инвестициялау тәуекелдерін төмендету" жобасы (ЖЭК) шеңберінде субсидиялау шарттары)

Жаңартылатын энергия көздеріне инвестиция салу тәуекелін азайту

   Екінші деңгейдегі банктер/микроқаржы ұйымдары/лизингтік компаниялар берген қаржы лизингтері бойынша кәсіпкерлердің кредиттері бойынша негізгі кредиттің/микрокредиттің/қаржы лизингінің бір бөлігін субсидиялау.


Мәміле түрі


субсидиялау

Мәміле мәні

Екінші деңгейлі банктер/МҚҰ/Лизингкомпаниялары берген несие/микронесие/қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің / негізгі қарыздың бір бөлігін субсидиялау

* Субсидия қайтарылған, қайталама немесе сублизинг бойынша берілмейді

Бағдарламаға қатысушылар

Ережеде көзделген талаптарға сай келетін, жобаны қарауға өтінім берген мемлекеттік кәсіпорындар мен коммерциялық емес ұйымдарды қоспағанда, заңды тұлға, жеке тұлға – дара кәсіпкер, шаруа қожалығы.

Несиенің максимал сомасы:

шектеу жоқ

Объектіні пайдалануға беру/жобаны аяқтау мерзімі

Қор жобаны субсидиялау туралы оң шешім қабылдаған күннен бастап 150 күнтізбелік күннен аспайды

Шағын ауқымды ЖЭК жобасы (жоба)

негізгі құралдарды сатып алу және/немесе салу және/немесе жаңғырту және/немесе реконструкциялау және/немесе күрделі жөндеу, биологиялық және/немесе материалдық емес активтерді сатып алу (оның ішінде шығыстар) жолымен іске асырылатын жаңартылатын энергия көздері технологияларын жобалауға, жобалауға, жоспарлауға, есептеуге, сатып алуға, салуға, монтаждауға және енгізуге бағытталған іс-шаралар кешені ҚҚС бойынша), кіші секторларға сәйкес технологиялар тізбесіне сәйкес 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.6.2, бекітілген жіктеу (таксономия).

Субсидия көлемі

бастапқы кредит/микрокредит/қаржы лизингі сомасының 25% - нан аспайды, бірақ кредит/микрокредит/қаржы лизингі бойынша негізгі борыш сомасын азайту үшін 112 500 000 (жүз он екі миллион бес жүз мың) теңгеден аспайды.

Осы шарттар кредиттік комитеттің** шешімінде және Банктің/МҚҰ/Лизингтік компанияның уәкілетті органының шешімінде көрсетіледі.

** "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры " АҚ кредиттік комитеті

Субсидиялау мерзімі

Объектіні пайдалануға бергеннен/жобаны аяқтағаннан кейін көрсетілетін біржолғы қаржылық қолдау шарасы


Документтер