Снижение рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии

БҰҰДБ-ҒЭҚ "жаңартылатын энергия көздеріне инвестициялау тәуекелдерін төмендету" жобасы (ЖЭК) шеңберінде субсидиялау шарттары)

Жаңартылатын энергия көздеріне инвестиция салу тәуекелін азайту

Мәміле түрі

субсидиялау

Мәміле мәні

Екінші деңгейлі банктер/МҚҰ/Лизингкомпаниялары берген несие/микронесие/қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің / негізгі қарыздың бір бөлігін субсидиялау

Бағдарламаға қатысушылар

жоба аясында көзделген талаптарға жауап беретін, жобаны қарауға өтінім берген мемлекеттік кәсіпорындар мен коммерциялық емес ұйымдарды қоспағанда, заңды тұлға, жеке тұлға – дара кәсіпкер, шаруа қожалығының сыйақы мөлшерлемесінің /негізгі қарызыныңбір бөлігін субсидиялау

1.     Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау

Субсидияланатын несие/микронесие/лизинг шарттары:

Несие/микронесие/лизингтің ең жоғары сомасы:

350 млн. теңгеге дейін/ МҚҰ шағын несиесі бойынша 8 000 АЕК-ке дейін

Несие/микронесие/лизингтің мөлшерлемесі

жылына 16% аспайтын номиналсыйақы мөлшерлемесі (несие/лизинг бойынша) /жылдық 20% (МҚҰ шағын несиесі бойынша)

Қаржыландырылатын сала

Ережеге сәйкес *

Субсидиялау талаптары:

Субсидия көлемі

Номинал сыйақы мөлшерлемесінің 10%-ы

Субсидиялау мерзімі

3 жыл

Валюта

теңгелей

2.     Негізгі несиенің бір бөлігін субсидиялау**

Субсидияланатын несие/микронесие/лизинг шарттары:

Несие/микронесие/лизингтің ең жоғары сомасы:

350 млн. теңгеге дейін/ МҚҰ шағын несиесі бойынша 8 000 АЕК-ке дейін

Несие/микронесие/лизингтің сыйақы мөлшерлемесі

жылдығы 16% - дан аспайды

микрокредит бойынша - жылдығы 20% - дан аспайды.

Қаржыландырылатын сала

Ережеге сәйкес *

Субсидиялау талаптары:

Субсидия мөлшері 

Негізгі несие сомасының 25% - на дейін

Субсидиялау мерзімі

Біржолғы төлем (төлем объектіні пайдалануға енгізгеннен/жоба аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады)

Валюта

теңгелей


Документтер