Call-center (қонырау тегін)
1408
«Даму Оптима» бағдарламасы бойынша кепілдіктер

«Даму Оптима» бағдарламасы бойынша кепілдіктер

Кімге арналған

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

НЕСИЕ ШАРТТАРЫ

Несиенің максимал сомасы 

30 000 000 теңгеге дейін, осы соманы қоса алғанда 

Несие мақсаты 

инвестициялар, айналым қаражатын толықтыру, қолда бар қарызын қайта қаржыландыру 

Несие мерзімі 

 

Бағдарлама бойынша шектеу жоқ. Банк Кредит Шартында / Несие желісін ашу туралы келісімде анықталған

Сыйақы мен негізгі қарызды өтеуге берілетін жеңілдік мерзімі 

Бағдарлама бойынша шектеу жоқ. Банк Кредит Шартында / Несие желісін ашу туралы келісімде анықталған

Сыйақы мен негізгі қарызды өтеудің тәртібі 

Бағдарлама бойынша шектеу жоқ. Банк Кредит Шартында / Несие желісін ашу туралы келісімде анықталған

Шектеулер

1. Кепілдік берілмейтін несиелер:

1) Қор жүзеге асыратын мемлекеттік бағдарлама талаптарына сай келетін*;

2)экономиканың келесі саларына сай келетін қызметтер:

64- 66 – Қаржы және сақтандыру қызметі;

1. Қор жүзеге асыратын мемлекеттік бағдарлама аясында мемлекет тарапынан кепілдеме құралын пайдаланған ісін жаңа бастаушы кәсіпкердің несиелеріне кепілдік берілмейді.**

*Басқарманың шешіміне сәйкес тиісті бағдарлама шеңберінде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға бөлінген ағымдағы жылдың бюджет қаражатының (аударымдарының) болмауы және / немесе толықтай пайдаланылуы салдарынан мемлекеттік бағдарламалардың шарттарына сәйкес келетін заемдар бойынша кепілдіктер берілуі мүмкін.

**Мемлекеттік бағдарламалар бойынша кепілдік алған ісін жаңа бастаушы кәсіпкер Бағдарламада тек бизнесі баркәсіпкер ретінде ғана кепілдендіріледі.

Несие валютасы

Теңге

   Кәсіпкердің Банк алдындағы Заем бойынша міндеттемелерін орындауына кепілдік қамтамасыз ету


1) Қарыз бойынша қамтамасыз етуді қамтамасыз етуге қойылатын талаптар Банктің кепілдік саясатына сәйкес Банкпен дербес белгіленеді.

2)Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша Қарыз сомасының кепілдік құнында кемінде 15% мөлшеріндегі кепілдік. 

3)Кәсіпкер, Банк белгілеген шарттарда, Банктің инвестициялық мақсаттар үшін берілген қарызы есебінен сатып алынған барлық жылжымалы және / немесе жылжымайтын мүлікті қосымша қамтамасыз ету ретінде ұсынуға міндетті.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Кепілдік көлемі 


Несие сомасының 85%-нан аспайды

Кепілдік мерзімі 

Несие мерзімінен аспайды;

Кәсіпкердің Қор алдындағы кепілдік  бойынша міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуКепілдік бойынша міндеттемелерге қатысты Кәсіпкердің қызметін қамтамасыз ету ретінде Қор жылжымалы / жылжымайтын мүлік кепілдігін, сондай-ақ құрылтайшылардың және үшінші тұлғалардың кепілдіктерін қабылдай алады.

Банктің Қор Кепілдік саясатына сәйкессіздігімен немесе Несиелік қамсыздандырудың жеткіліктілігінен Кәсіпкерлік несиесінің қауіпсіздігі ретінде қабылдамайтын кез келген жылжымайтын және (немесе) жылжымалы мүлкін Қорға кепілдік ретінде қабылдауға рұқсат етіледі.


Кәсіпкердің Қорға төлейтін комиссиясы

Кепілдік шартына қол қойылған күнінен кешіктірмей, Кәсіпкер Қорға берілген Кепілдік сомасының 2,5% мөлшерінде бір жолғы комиссияны төлейді.

Кепілдік шартының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін, Кәсіпкер жыл сайын Комиссияға кепілдік берілген соманың қалдығының 2,5% комиссиясын төлейді.


Кәсіпкер жыл сайын Қорға кепілдік келісімшартының бүкіл мерзімі бойғы комиссиясын бір мезетте толығымен төлей алады. 


Банк Кәсіпкер үшін Қорға кез-келген уақытта немесе жыл сайын Қорға Кәсіпкер үшін бағаланатын кез келген алымдар мен айыппұлдарды бір мезетте төлеу құқығына ие.

Ерекше талаптар

2. Қарыз бойынша негізгі борышты өтеу / ішінара өтеу кезінде Кепілдік шартында өзгеше белгіленбесе, кепілдік сомасы Қатысу мөлшеріне көбейтілген негізгі өтеу сомасына тең сомаға азаяды.

* Уәкілетті органның шешімі бойынша, оның ішінде орындалмаған жағдайда кепілдіктің тоқтатылуы / жойылуы туралы талаптарды қоса алғанда, қосымша талаптар мен шарттарды белгілеуге жол беріледі.

Қатысушы банктер