Call-center (қонырау тегін)
1408
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы аясындағы кепілдіктер

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» аясындағы кепілдіктер

1

Өнімнің сипаты мен жалпы талаптары 

1. Мемлекеттік қолдау алушы әлеуетті тұлғалар:  салалық шектеусіз және кәсіпкерді тіркеу орны ескерілмейтін, шағын қалаларды қоспағанда, барлық қалаларда өз жобаларын іске асыратын іс бастаушы кәсіпкерлер.
 2. Ісін жаңа бастаған кәсіпкер – несие алу үшiн ЕДБ / МҚҰ өтiнiш жасаған кезде жеке кәсiпкер немесе заңды тұлға ретiнде мемлекеттiк тiркеуіне үш жылдан кем мерзiм болған шағын кәсіпкерлік субъектісі.
3. Кепілдік сомасы несие сомасының 85%-нан аспайды, дегенмен, іс бастаушы кәсіпкер немесе үшінші тарап несие сомасының кем дегенде 15%-ын жабуға жеткілікті кепілдік құнын қамтамасыз етеді. Қамтамасыз ету сомасының жеткіліктілігін есептеу кезінде талап ету құқығының кепілі және шаруашылық серіктестіктің жарғылық капиталындағы акциялардың кепілі есепке алынбайды.
4. Кепілдік мерзімі - несие мерзімінен артық емес.
5. Жобаны Қордың қарау мерзімі - 5 жұмыс күні;
6. Банктер / МҚҰ кәсіпкерлердің жобаларын қаржыландыру туралы шешім қабылдайды және шешеді.

2

Кепілдік берілетін несие бойынша жалпы талаптар 

1. Бағдарлама қалаларында қарыз / микронесие ережелерінің талаптарына сәйкес несие алған кәсіпкерлер кепілдікке құқылы.
2. Несиенің сомасы – кепілдік алатын бір кәсіпкер үшін 8 000 АЕК-тен аспайды. Сонымен бірге несие (лер) сомасы бір тұлға үшін есептеледі, аффилиирленген тұлғалардың несиелері (қарыздары) бойынша борыштарды қоспағанда.
3. Несие мақсаты - инвестициялар және / немесе жаңа құралдарды сатып алу және / немесе негізгі құралдарды жаңғырту және / немесе айналым қаражатын толықтыру болып табылады.
4. Несие бойынша пайыздық мөлшерлеме жылына 6%-дан аспайды.
5. Несие мерзімі ЕДБ / МҚҰ несие беру шарттарына сәйкес.
6. Олар үшін кепілдік және өтімділік коэффициенттері - ЕДБ / МҚҰ қамтамасыз ету саясатының талаптарына сәйкес. Бұл ретте, талап ету құқығының кепілі, шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталындағы акциялардың кепілдігі қамтамасыз ету сомасының барабарлығын есептеу кезінде есепке алынбайды. Кепілдің жеткіліктілігін, болашақта келіп түсетін кепілдікті және үшінші тұлғалардың кепілдіктерін есептеуге рұқсат етіледі.
7. Несие валютасы - теңгелей.

3

Борышкерге қойылатын талаптар 

Кепілдік кәсіпкердің және онымен байланысты аффилиирленген заңды және жеке тұлғалардың жазбаша өтініш берген күні несие берешегі болған жағдайда, жазбаша өтініш берген күні сондай-ақ соңғы 5 (бес) жыл ішінде жағымсыз несие тарихы болған жағдайда(негізгі қарызды және / немесе есептелген сыйақыны 90 күнтізбелік күннен астам мерзімге өтеу бойынша мерзімі өткен берешек)берілмейді

4

Өнім жайлы ерекше талаптар 

1. Алдын ала кепілдік хат беру,сондай-ақ Кепілдеме туралы келісімге қол қою Қордың уәкілетті органы кәсіпкердің жобасын мақұлдағаннан кейін ғана жүзеге асырылады;
2. Кепілдендірілген қарыз несие желісін ашу туралы тәуелсіз несиелік келісім / келісім түрінде ресімделуі тиіс;
4. Қордан алдын-ала кепілдік хат алғаннан кейін, ЕДБ / МҚҰ өз қалауы бойынша несие сомасының 50% дейін ішінара бере алады;
5. Қор Кепілдік шартының талаптарын тиісті түрде орындауды қамтамасыз ету мақсатында үшінші тараптың кепілдік міндеттемелерін қабылдауға құқылы.
6. Қордың шешімі бойынша несие (лер) үшін кепілдік ретінде ұсынылатын мүлік сақтандыруға жатады.


Қатысушы банктер