Call-center (қонырау тегін)
1408
Алматы – Өнімі

Алматы – Өнім

Шағын және орта бизнес субъектілерін қаржыландырудың негізгі шарттары

Кімге арналған

Қосымшаға сәйкес, ЭКЖС басым салаларына сәйкес келетін Алматы қ. тіркелген, Алматы қ. аумағында өз  кәсіптерін жүргізетін және/немесе жүргізуді жоспарлайтын ШОКС

Басымдық берілген салалар

 -10. Азық-түлік өндірісі;
- 11.06. Уыт өндірісі;
- 11.07. Минералды сулар және басқа да алкогольсіз сусындар өндірісі.

Бір ШОКС-не берілетін максималды сома

100 млн. теңгеге дейін

Несиелендіру мерзімі

- жаңа құрал сатып алып, негізгілерін жаңартуға – 84 айға дейін,
- айналым қаражатын толықтыруға – 36 айға дейін;

Несиенің мақсаты

жаңа құрал сатып алып, негізгілерін жаңарту
айналым қаражатын толықтыру.

Негізгі қарызды төлеу бойынша жеңілдікті кезең

18 (он сегіз) айдан көп емес

Номиналды сыйақы мөлшерлемесі

8,5%-дан көп емес

Несие валютасы

теңге;

 Бағдарлама бойынша ШОКС Қордың қаржысы есебінен бір уақытта әр түрлі банктерден несие ала алмайды


Қатысушы банктер