info@fund.kz +7 (800) 080 18 90 | 1408 Online Damu

График приёма граждан

Reception schedule
Full name of manager conducting the reception 
Position
Date Time Day of week Contacts
Bakhytzhan Nigmedzhanovich Makazhanov
21.01.2021г. с 15ч.-00 мин. до 16ч.-00 мин. Thursday
244-55-66 ext. 1010, email:
B.Makazhanov@fund.kz
Galym Nurgaziyevich Nurgaziyev
18.02.2021г. с 15ч.-00 мин. до 16ч.-00 мин. Thursday
244-55-66 ext. 1040, email:galym.nurgaziyev@fund.kz
Yerbol Amangeldinovich Yeskakov 
11.03.2021г. с 15ч.-00 мин. до 16ч.-00 мин. Thursday
244-55-66 ext. 1020, email:Yerbol.Yeskakov@fund.kz
Place: Shymbulak Conference Room, Floor 2