info@fund.kz Call-center:1408 apply online

DAMU OPTIMA

DAMU OPTIMA

Terms

Guarantee size

up to 50% of loan amount

Loan term

any longer than loan term

Maximum amount

180m tenge

Purpose of loan

Investments, working capital

PROGRAM PARTNERS

ADVANTAGES OF PROGRAM

ASSISTANCE

Our managers will help you prepare your documents.

COMFORT

Apply for guarantee online.
беріңіз

SPEED

The Fund will consider your application in a short period.

RELIABILITY

We have guaranteed more than 10 000 projects.

Кім қатыса алады

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

КЕПІЛДІК БЕРІЛЕТІН НЕСИЕ ШАРТТАРЫ:

Бұрыннан жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер үшін жағдайлар

Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін жағдайлар

Несиенің максимал мөлшері

500 000 000 теңгеден аспайды;

30 000 000 теңгеден аспайды;

Несиенің мақсаты

инвестициялар, айналым қаражатын толықтыру, қолда бар қарызды қайта қаржыландыру.

Несие мерзімі

Бағдарламада шектеу жоқ. Банк қарыз шартында / Кредит желі ашу туралы келісімде айқындалады.

Сыйақыны және негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдікті кезең

Бағдарлама шектемейді. Банк қарыз шартында / Кредит желі ашу туралы келісімде айқындалады

Негізгі борыш пен сыйақыны өтеу тәртібі

 Бағдарлама бойынша шектеу жоқ. Банк қарыз шартында / Кредиттік желі ашу туралы келісімде айқындалады.

Шектеулер

1. Қор жүзеге асыратын мемлекеттік кепілдік беру бағдарламалары талаптарына сай келетін кредиттерге кепілдік берілмейді*;  

2. Кәсіпкер жобаны жүзеге асыруға (жобаны іске асыруға қатысатын үшінші тұлғалардың мүлкін қоса алғанда, жылжымалы/ жылжымайтын мүлікпен) жобаны іске асырудың жалпы құнының кемінде 20% мөлшерінде өз қаражатымен қатысуы.

Жобаға қатысатын кез келген мүлік өзінің қатысуы ретінде қарастырылады.

Кепілдік ретінде ақша түріндегі кепілдіктің болуы жобаға өзінің қатысуы ретінде қарастырылады.

* Басқарманың шешімі бойынша тиісті өңірде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға бөлінетін ағымдағы жылғы бюджет қаражатының (трансферттердің) болмауы және/немесе толық игерілуі себебінен мемлекеттік бағдарламалардың шарттарына сәйкес кредиттер бойынша кепілдіктер беруге жол беріледі.

Валюта

Теңге

Кәсіпкердің банк алдындағы кредит бойынша міндеттемелерінің орындалуын кепілмен қамтамасыз ету

1) кредит бойынша кепілмен қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды банк банктің кепіл саясатына сәйкес дербес белгілейді.

2) Банктің уәкілетті органының шешімінде көрсетілген кредит сомасының кепіл құны бойынша кемінде 50% мөлшерінде кепілмен қамтамасыз ету.

3) кәсіпкер Банкпен келісілген мерзімдерде қосымша қамтамасыз ету ретінде инвестициялық мақсаттарға берілген банктің кредиті есебінен сатып алынған барлық жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүлікті беруге міндетті.

КЕПІЛДІК ШАРТЫ

Бұрыннан жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер үшін жағдайлар

Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін жағдайлар

Кепілдік көлемі

Несие сомасының 50%-ынан аспайды

Несие сомасының 85%-ынан аспайды

Кепілдік мерзімі

Несие мерзімінен аспайды;

Кепілдік бойынша кәсіпкердің Қор алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету

Кепілдік бойынша міндеттемелер бойынша кәсіпкердің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Қордың жылжымалы/жылжымайтын мүлікті, сондай-ақ құрылтайшылар мен үшінші тұлғалардың кепілдіктерін кепілдік ретінде қабылдауына жол беріледі.

Қордың банктің кепіл саясатына сәйкес келмеуі немесе кредит бойынша қамтамасыз етудің жеткіліктілігі себебінен кәсіпкердің кредиті бойынша қамтамасыз ету ретінде Банк қабылдамайтын кез келген жылжымайтын және/немесе жылжымалы мүлікті кепілдік ретінде қабылдауына жол беріледі.

Кәсіпкер Қорға төлейтін Комиссия

Кепілдік шартына қол қойылған күннен кешіктірмей Кәсіпкер Қорға берілетін кепілдік сомасының 2,5% мөлшерінде біржолғы комиссия төлейді.

Кепілдік шартының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін Кәсіпкер жыл сайынғы негізде берілген Кепілдік сомасының қалдығының 2,5% мөлшерінде Қорға комиссия төлейді.

Кәсіпкер кепілдік шартының бүкіл қолданылу кезеңі үшін Қорға жыл сайынғы комиссияны толық көлемде бір рет төлей алады.

Банктің кәсіпкер үшін Қорға біржолғы немесе жыл сайынғы негізде, қор кәсіпкерге есептеген кез келген комиссияларды және/немесе айыппұлдарды төлеуге құқығы бар.

Ерекше шарттар

Кредит бойынша негізгі борышты өтеу/ішінара өтеу кезінде кепілдік сомасы, егер Кепілдік шартында өзгеше көзделмесе, негізгі борышты өтеу сомасына тең сомаға азаяды.

* Уәкілетті органның шешімі бойынша қосымша талаптар мен шарттарды, оның ішінде орындалмаған кезде кепілдік тоқтатылатын/жойылатын шарттарды белгілеуге жол беріледі.

 

БАСЫМДЫҚ БЕРІЛГЕН САЛАЛАР:

 

Секциялар

 

бөлімдер

ЭҚЖЖ атауы

ЭҚЖЖ
Даму-Оптима

A

 

01-03

ауыл, орман және балық шаруашылығы

 

 

 

1

осы салаларда өсімдік және мал шаруашылығы, аң аулау және қызмет көрсету

+

 

 

2

ағаш өсіру және ағаш кесу

+

 

 

3

балық шаруашылығы және балық шаруашылығы

+

В

 

05-09

тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу

 

 

 

5

көмір өндіру

-

 

 

6

шикі мұнай және табиғи газ өндіру

-

 

 

7

металл кендерін өндіру

-

 

 

8

өзге де пайдалы қазбаларды өндіру

-

 

 

9

тау-кен өнеркәсібінде қызмет көрсету

+

С

 

10-33

өңдеу өнеркәсібі

 

 

 

10

Азық түлік өндірісі

+

 

 

11

сусындар өндірісі

+

подакциз

 

11.01.0

спирттік ішімдіктерді дистилляциялау, ректификациялау және араластыру -

-

подакциз

 

11.02.1

өз өндірісіндегі Жүзімнен шарап өндіру

-

подакциз

 

11.02.2

өздігінен өндірілмеген жүзімнен шарап өндіру

-

подакциз

 

11.03.0

Сидр және басқа да жеміс шараптарын өндіру

-

подакциз

 

11.04.0

қосалқы акцизі ашытылған материалдан жасалған өзге де тазартылмаған сусындар өндірісі

-

подакциз

 

11.05.0

Сыра өндірісі

-

 

 

11.06

уыт өндірісі

+

 

 

11.07

алкогольсіз сусындар, минералды сулар және басқа да бөтелкедегі сулар өндірісі

+

 

 

12

темекі бұйымдарын өндіру

-

 

 

13

тоқыма бұйымдарын өндіру

+

 

 

14

киім өндірісі

+

 

 

15

былғары және оған жататын өнімдер өндірісі

+

 

 

16

жиһаздан басқа ағаш және тығын бұйымдарын өндіру; сабаннан жасалған бұйымдар мен тоқуға арналған материалдарды өндіру

+

 

 

17

қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

+

 

 

18

полиграфиялық қызмет және жазылған ақпарат тасығыштарды жаңғырту

+

 

 

19

Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

+

подакциз

 

19.20.1

Мұнай өңдеу саласындағы өнімдер

-

 

 

20

химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру

+

подакциз

 

20.14.3

көмірсутек шикізатынан ациклді және циклдік көмірсутектерді өндіру

-

подакциз

 

20.14.9

басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де негізгі органикалық химиялық заттар өндірісі (ациклді және циклдік спирттер өндірісі

-

 

 

21

негізгі фармацевтикалық өнімдер мен фармацевтикалық препараттар өндірісі

+

 

 

22

резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

+

 

 

23

өзге де металл емес минералды өнімдер өндірісі

+

 

 

24

Металлургиялық өндіріс

+

 

 

25

машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

+

подакциз

 

25.40.0

қару-жарақ пен оқ-дәрі өндірісі

-

 

 

26

компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар өндірісі

+

 

 

27

электр жабдықтарын өндіру

+

 

 

28

басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндірісі

+

 

 

29

автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер өндірісі

+

подакциз

 

29.10.1

қосалқы акцизі автомобильдерге арналған қозғалтқыштардан басқа автомобильдер өндірісі (тыйым салу:

- шағын автобустарды, автобустар мен троллейбустарды қоспағанда, қозғалтқыш көлемі 3000 текше сантиметрден асатын 10 және одан да көп адамды тасымалдауға арналған моторлы көлік құралдары;

- қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден асатын адамдарды тасымалдауға арналған жеңіл автомобильдер және өзге де моторлы көлік құралдары (мүгедектігі бар адамдарға арнайы арналған қолмен басқарылатын немесе қолмен басқарылатын адаптері бар автомобильдерден басқа);

- жүк бөлігінен 3000 текше сантиметрден асатын қатты стационарлық қалқамен бөлінген жүк платформасы және жүргізуші кабинасы бар жеңіл автомобиль шассиіндегі моторлы көлік құралдары (мүгедектерге арнайы арналған қолмен басқарылатын автомобильдерден немесе қолмен басқару адаптерінен басқа)

-

 

 

30

Өзге де көлік құралдарын өндіру

+

 

 

31

жиһаз өндірісі

+

 

 

32

басқа да дайын бұйымдар өндірісі

+

 

 

33

машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

+

подакциз

 

33.11.4

атыс қаруы мен артиллериялық зеңбіректерді жөндеу

-

D

 

35

электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және кондиционерленген ауамен жабдықтау

+

 

 

35.11.2

гидроэлектростанциялардың электр энергиясын өндіруі

+

 

 

35.11.4

жел электр станцияларында электр энергиясын өндіру

+

 

 

35.11.5

күн электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

+

 

 

35.11.9

басқа электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

+

E

 

36-39

сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою жөніндегі қызмет            

 

 

 

36

суды жинау, өңдеу және тарату

+

 

 

37

Ағын суларды жинау және өңдеу

+

 

 

38

қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; материалдарды кәдеге жарату (қалпына келтіру)

+

подакциз

 

38.12.0

қауіпті қалдықтарды жинау (радиоактивті (ядролық) қалдықтарға тыйым салу)         

-

подакциз

 

38.22.0

акцизі қауіпті қалдықтарды өңдеу және жою (радиоактивті ядролық қалдықтарды өңдеуге, жоюға және сақтауға тыйым салу)

-

 

 

39

ластануды жою жөніндегі қызмет және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер

+

F

 

41-43

Құрылыс

 

 

 

41

ғимараттар салу

+

 

 

42

азаматтық құрылыс

+

 

 

43

мамандандырылған құрылыс жұмыстары

+

G

 

45-47

көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу

 

 

 

45

Автомобильдер мен мотоциклдердің көтерме және бөлшек саудасы және оларды жөндеу

+

 

 

46

Автомобильдер мен мотоциклдер саудасын қоспағанда, көтерме сауда

+

подакциз

 

46.17.0

тамақ өнімдерінің, сусындардың көтерме саудасы жөніндегі агенттердің қызметі (темекі өнімдері мен алкогольдік сусындардың көтерме саудасына тыйым салу)

-

подакциз

 

46.34

34 сусындардың көтерме саудасы (алкогольсіз сусындар саудасын қоспағанда)

-

подакциз

 

46.35

темекі өнімдерінің көтерме саудасы

-

подакциз

 

46.39

тамақ өнімдерінің, сусындардың және темекі өнімдерінің (тамақ өнімдерінің, сусындардың саудасын қоспағанда)мамандандырылмаған көтерме саудасы

-

подакциз

 

46.71 

шикі мұнай мен ілеспе газдың көтерме саудасы (шикі мұнай мен газ конденсатына тыйым салу) -

-

подакциз

 

46.71.2

табиғи (жанғыш) газдың көтерме саудасы (газ конденсатына тыйым салу)

-

подакциз

 

46.71.6

автомобиль бензинінің көтерме саудасы

-

подакциз

 

46.71.7

дизель отынының көтерме саудасы

-

подакциз

 

46.71.9

қосалқы акцизі басқа отынның көтерме саудасы (экологиялық отынға тыйым салу

-

подакциз

 

46.90.3

көтерме-азық-түлік тарату орталықтарын қоса алғанда, сауда алаңы 2000 шаршы метрден (2000 шаршы метр және одан жоғары) асатын сауда объектілерінде қандай да бір нақтылаусыз тауарлардың кең ассортиментімен көтерме сауда (темекі өнімдері мен алкогольдік сусындарды көтерме саудаға тыйым салу)           

-

подакциз

 

46.90.8

акцизі басқа топтамаларға енгізілмеген тауарлардың мамандандырылған көтерме саудасы (темекі өнімдері мен алкогольдік сусындардың көтерме саудасына тыйым салу)

-

подакциз

 

46.90.9

қандай да бір нақтылаусыз тауарлардың кең ассортиментімен көтерме сауда (темекі өнімдері мен алкогольдік сусындардың көтерме саудасына тыйым салу)

-

 

 

47

автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа бөлшек сауда

+

 

 

47.11

мамандандырылмаған дүкендерде негізінен тамақ өнімдерімен, сусындармен және темекі өнімдерімен базарларда бөлшек сауда (тамақ өнімдерімен, сусындармен сауданы қоспағанда)

-

 

 

47.25

Мамандандырылған дүкендердегі сусындардың бөлшек саудасы (алкогольсіз сусындар саудасын қоспағанда)

-

 

 

47.26

26 темекі өнімдерін мамандандырылған дүкендерде бөлшек саудада сату

-

 

 

47.34

мамандандырылған дүкендерде жанармайдың бөлшек саудасы

-

 

 

47.81

сауда шатырларында, дүңгіршектерде және базарларда (азық-түлік, сусындар саудасын қоспағанда)тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі өнімдерін бөлшек саудада сату

-

H

 

49-53

тасымалдау және сақтау

 

 

 

49

құрлық және құбыржол көлігінің қызметі

+

 

 

50

су көлігінің қызметі

+

 

 

51

әуе көлігінің қызметі

+

 

 

52

жүктерді қоймаға салу және қосалқы көлік қызметі

+

подакциз

 

52.10.1

астық сақтау және сақтау акцизі (астық қабылдау пункттерінде астықты сақтау жөніндегі қызметке тыйым салу

-

подакциз

 

52.10.4

Иұнай сақтау

-

 

 

53

пошта және курьерлік қызмет

+

I

 

55-56

тұрақтау және тамақтану қызметтерін ұсыну

 

 

 

55

уақытша тұру бойынша қызметтер көрсету

+

 

 

55.10

қонақүйлермен және тұру үшін ұқсас орындармен қызметтер көрсету

+

 

 

55.20

демалыс күндеріне және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдеріне тұрғын үй беру

+

 

 

55.30

кемпингтермен, тұра тұруға арналған автотұрақтармен және тұрғын үй тіркемелерімен қызмет көрсету

+

 

 

55.90

тұрақтау үшін басқа орындарда қызмет көрсету

+

 

 

56

тамақпен және сусындармен қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету

+

J

 

58-63

Ақпарат және байланыс

 

 

 

58

баспа қызметі

+

 

 

59

кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламалар жасау, дыбыс жазу және музыкалық шығармалар шығару саласындағы қызмет

+

 

 

59.14

кинофильмдер көрсету жөніндегі қызмет

+

 

 

60

Бағдарламалар жасау және телерадио хабарларын тарату жөніндегі қызмет

+

 

 

61

Телекоммуникациялар

+

 

 

62

компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және басқа да ілеспе қызметтер

+

 

 

63

ақпараттық қызмет көрсету саласындағы қызмет

+

K

 

65-66

қаржылық және сақтандыру қызметі

 

 

 

65

міндетті әлеуметтік қамсыздандырудан басқа сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандыру

-

 

 

66

қаржылық қызметтер және сақтандыру саласындағы көмекші қызмет

-

L

 

68

жылжымайтын мүлікпен операциялар

 

 

 

68.2

жеке немесе жалға берілетін мүлікті жалға беру және басқару

+

M

 

69-75

кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

 

 

 

69

құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет

+

 

 

70

бас компаниялардың қызметі; басқару мәселелері бойынша кеңес беру

+

 

 

71

сәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар және талдау саласындағы қызмет

+

подакциз

 

71.20.1 

санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдардың қызметі

+

 

 

72

ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер

+

 

 

73

жарнамалық қызмет және нарық конъюнктурасын зерттеу

+

 

 

74

өзге де кәсіптік, ғылыми және техникалық қызмет

+

 

 

75

ветеринариялық қызмет

+

N

 

77-82

әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

 

 

 

77

жалға алу, жалға алу және лизинг

+

 

 

78

Жұмысқа орналастыру саласындағы қызмет

+

 

 

79

Туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі, брондау және ілеспе қызмет

+

 

 

80

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу жөніндегі қызмет

+

подакциз

 

80.10.1

Жеке күзет қызметтерінің қызметі

-

подакциз

 

80.10.2

Ұлттық компаниялар құрған күзет ұйымдарының қызметі

-

 

 

81

Ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру жөніндегі қызмет

+

 

 

82

Коммерциялық қызметті қолдауға бағытталған кеңсе әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

+

подакциз

 

82.91.1

Мемлекеттік кредиттік бюроның қызметі

-

подакциз

 

82.91.2

Мемлекеттік төлемдерді қоспағанда, төлемдерді жинау агенттіктерінің және кредиттік бюролардың қызметі

-

O

 

84

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение

+

подакциз

 

84.30.0

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру

-

P

 

85

Білім беру

+

Q

 

86-88

Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету

 

 

 

86

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

+

 

 

87

Тұрғынжаймен қамтамасыз ете отырып, әлеуметтік қызметтер көрсету

+

 

 

88

Тұрғылықты жерін қамтамасыз етпей әлеуметтік қызметтер көрсету

+

R

 

90-93

Өнер, ойын-сауық және демалыс

 

 

 

90

Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет

+

 

 

91

Кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың қызметі және мәдениет саласындағы өзге де қызмет

+

 

 

92

Құмар ойындарды ұйымдастыру және бәс тігу жөніндегі қызмет

-

 

 

93

Спорт, демалыс және ойын-сауық ұйымдастыру саласындағы қызмет

+

S

 

94-96

Қызметтердің басқа түрлерін ұсыну

 

 

 

94

Қоғамдық бірлестіктердің (ұйымдардың)қызметі

+

 

 

95

Компьютерлерді, жеке тұтыну заттарын және тұрмыстық тауарларды жөндеу

+

 

 

96

Өзге де жеке қызметтерді ұсыну

+

 

 

96.01

Тоқыма және үлбір бұйымдарын жуу және (химиялық) тазалау

+

 

 

96.09 

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жеке қызметтерді ұсыну (шежірені, татуировка және пирсинг салондарын зерттеу жөніндегі қызметті қоспағанда, аяқ киім тазалаушылардың, жүк тасушылардың, автомобиль тұрақтарына қызмет көрсететін персоналдың қызметтер көрсетуі, монетаны түсіру арқылы әрекет ететін автоматтарды (фотоавтоматтарды, салмақты өлшеуге арналған аппараттарды, қан қысымын, сақтау камераларын және т. б.) пайдалану).

-

T

 

97-98

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі; үй шаруашылықтарының өз тұтынуы үшін тауарлар мен қызметтерді өндіру жөніндегі қызметі

 

 

 

97

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі

+

 

 

98

Үй шаруашылықтарының өз тұтынуы үшін тауарлар мен қызметтер өндіру жөніндегі қызметі

+

U

 

99

Аумақтан тыс ұйымдар мен органдардың қызметі

+