Мен кәсіпкер боламын 2019

Мен кәсіпкер боламын

Мен кәсіпкер боламын

ШОКС үшін қаржы салудың негізгі талаптары

Бір ШОКС үшін максимал сома

10 000 000 (он миллион) теңгеге дейін

Номинал сыйақы мөлшерлемесі

жылына 8,5 %-ға дейін

Несиенің мерзімі   

-  инвестицияға  84 айға дейін,

- айналым қаражатын толықтыруға 36 айға дейін

Валютасы

теңге

Негізгі қарызды жабудағы жеңілдікті мерзім

Банк уәкілетті органы шешімі негізінде, бірақ 24 (жиырма төрт) айдан аспайды

Мақсаты

- инвестицияға,

- айналым қаражатын толықтыруға

ЭҚЖЖ бойынша басымдық берілген салалар  

салалық шектеу жоқ

Қосымша талаптар

- Бағдарламаға қатысушы ШОКС қордан кепілдік алу үшін «Бизнестің жол картасы 2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасына және Қордың басқа бағдарламаларына қатысуға өтініш білдіруге құқылы.


Қатысушы банктер