Устойчивое развитие ESG

Устойчивое развитие ESG

"Даму" қоры Қазақстанда және оның өңірлерінде кәсіпкерлікті қаржылай қолдаудың кешенді мемлекеттік шараларын іске асыратын әлеуметтік жауапты ұйым ретінде өз қызметі шеңберінде үздік тәжірибелерді енгізе отырып және өзінің ішкі нормативтік құжаттары мен бизнес процестерін жетілдіре отырып, орнықты даму жөніндегі бастамаларды белсенді қолдауға ұмтылады.

Қор өз қызметінде БҰҰ-ның Орнықты даму мақсаттарына қол жеткізуге үлес қосуға ұмтылады, ішкі бағалау шеңберінде Қор бүгінгі күні Тұрақты даму саласындағы бастаманы жетілдіруді және оған қол жеткізуді жалғастыра отырып, БҰҰ-ның 17 ОДМ-нің 14-ін ескереді.

S&P Global Corporate Sustainability Assessment халықаралық рейтингтік агенттігі Қорға "22"деңгейінде баға берді

Қор жалпы сомасы 150,4 млрд теңгеге 141 жасыл жобаны қолдады

Әлеуметтік облигациялар

2022 жылғы әлеуметтік облигациялардың дебюттік шығарылымы бойынша "Даму "кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ есебі

Әлеуметтік облигациялардың дебюттік шығарылымы бойынша "Даму "кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ есебі

"Даму "кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ биржалық облигацияларының екінші шығарылымының әлеуметтік облигациялар қағидаттарына сәйкестігі туралы тәуелсіз қорытынды білдіру туралы есеп

Қордың әлеуметтік облигациялар саясаты (Social Bond framework)

Зелёные облигации

Damu Verification of Use of proceeds report

"Даму "кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ның "жасыл облигациялар" саласындағы саясатына 2022 жылғы 22 ақпандағы өзгерістер (№12/2022 хаттама)

"Даму "кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ Басқармасы 2020 жылғы 21 шілдеде бекіткен "жасыл облигациялар" саласындағы "Даму "кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ (Green Bond framework) саясатына өзгеріс пен толықтыру (№61/2020 хаттама)

Устойчивое развитие

Қордың орнықты даму саласындағы саясаты (Директорлар кеңесі отырысының 17.04.2019 ж. хаттамасына №8 қосымша)

Тұрақты даму туралы есептер

"Даму" Қоры АҚ демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету қағидалары (26.12.2017 ж. Басқарма отырысының хаттамасына №3 қосымша)

Демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету бойынша есептер