«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ мемлекеттік емес облигацияларының екінші шығарылымының әлеуметтік облигациялар қағидаттарына сәйкестігін жалғастыру туралы «Эксперт РА» тәуелсіз пікір білдірді.

Жаңалықтар
22.04.2024

Облигациялардың әлеуметтік облигациялар (second party opinion) қағидаттарына сәйкестігі туралы тәуелсіз пікір білдіру әдістемесіне сәйкес (екінші тараптың пікірі) «Эксперт РА» агенттігі «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ мемлекеттік емес облигацияларының екінші шығарылымын (бұдан әрі - Облигациялар) растайды және жалғастырады, халықаралық капитал нарықтары қауымдастығының (ICMA) әлеуметтік облигацияларының (SBP) қағидаттарына (бұдан әрі - әлеуметтік облигациялар Қағидаттары) олардың өтеу мерзіміне дейін сәйкес келеді.

Облигацияларды шығару Әлеуметтік облигациялар қағидаттарының төрт негізгі критерийіне толығымен сәйкес келеді, атап айтқанда:

– қаражатты пайдалану;

– Жобаны бағалау және іріктеу процесі;

– қаражатты басқару;

– Есеп беру.

Тәуелсіз пікір қалыптастыру үшін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (бұдан әрі – Қор, Эмитент) барлық қажетті ақпаратты ұсынды. Жұмыс барысында Агенттік ұсынылған материалдарда сенімсіздік белгілері анықталған жоқ.

Қор «әлеуметтік» қаржыландыру шеңберінде эмитенттің жобаларды бағалау және іріктеу, қаржыландыруды бекіту, қаражатты басқару, есептерді дайындау және жариялау тәсілдерін белгілейтін құжаттарды ұсынды.

Шығару талаптары:

Бағалы қағаздың түрі

Кепілсіз купондық облигациялар

Шығарылымның сәйкестендіру нөмірі және берілген күні

ISIN KZ2C00008068 от 08.09.2021

Шығарылым көлемі

1 000 000 000 теңге

Орналастыру басталған күн                 

15.09.2021

Өтеу мерзімі

15.09.2026

 

Пікірді негіздеу

Қаражатты пайдалану.

Қор индустриялық-инновациялық және әлеуметтік-экономикалық дамудың мемлекеттік саясатында кәсіпкерлікті дамыту институты ретінде қоғамның тұрақты дамуының әлеуметтік факторларына ерекше мән береді және әлеуметтік жауапкершілікті өз қызметінің негізгі қағидаттарының бірі ретінде қарастырады.

Қор Қазақстан Республикасы Министрліктерінің Бірлескен бұйрығымен бекітілген, нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде 27.11.2023 жылы № 33681 болып тіркелген «Мемлекеттік қолдауға жататын жеке кәсіпкерлік субъектілері жұмыс істейтін экономика салаларын мемлекеттік қаржылық қолдаудың ережелерін, нысандарын бекіту туралы» сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау Ережелері шеңберінде кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау бағдарламаларын іске асыру жөніндегі қаржы операторы болып табылады.

Өзінің тұрақты даму саясаты шеңберінде Эмитент әлеуметтік облигацияларды шығару арқылы микро, шағын және орта жеке кәсіпкерлікке (бұдан әрі – МШОБС) қолдау көрсетілді. Облигацияларды шығарудан жиналған барлық қаражат «Даму-Аймақтар» микро, шағын және орта секторларды қаржыландыру бағдарламасына қатысу туралы Несиелік келісім бойынша «Bank RBK» акционерлік қоғамына (бұдан әрі – «Bank RBK» АҚ) - 21.10.2021 жылы № 64 ДР III несиелік шарт бойынша жеке кәсіпкерлік субъектілері кейіннен несие беру үшін жіберілді. МШОБС несиелерінің мақсатты мақсаты – инвестициялау, айналым қаражатын толықтыру, қайта қаржыландыру болып анықталды, экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптамасына (бұдан әрі – ЭҚЖК) сәйкес жекелеген секторлар белгіленді. Қор «Bank RBK» АҚ шотына қаражат аударғаннан кейін жобаларды іріктеу бойынша шаралар қабылданып, несиелік келісімнің талаптарына сәйкес келетін МШОБС-ке кредиттер берілді:

 

ЭҚЖК

Қарыз сомасы, теңге

Қор қаражаты есебінен субсидиямен мөлшерлеме/ Қор қаражаты есебінен субсидиясыз мөлшерлеме/

Мақсаты

49410- Автомобиль көлігімен жүк тасымалы

145,94 млн (18,72 млн, 33,54 млн, 43,68 млн, 50 млн)

8% / 14%

Айналым қаражатын толықтыру/қайта қаржыландыру

85100-Мектепке дейінгі білім

160 млн

8,5% / 14,5%

Инвестициялар

56100-Мейрамханалар және тамақ жеткізу қызметтері

400 млн

8,5% / 14,5%

Инвестицияялар

85200- Бастауыш білім беру (бірінші кезең)

300 млн

8,5% / 14,5%

Инвестициялар/ Айналым қаражатын толықтыру

 

2023 жылға қарай Эмитент 1 млрд теңге сомасында Облигациялар шығарылымын орналастырудан түскен қаражатты толығымен жұмсады. Қор «Bank RBK» АҚ арқылы автомобиль көлігімен жүк тасымалдауды жүзеге асыру, мейрамханаларды пайдалану және азық-түлік жеткізу қызметтерін көрсету, мектепке дейінгі және бастауыш білім беру объектілерін пайдалану бойынша 7 жобаны іске асыруды қаржыландыруды қамтамасыз етті. Бұл 84 жұмыс орнын құруға және бюджетке 61,5 млн теңге салық шегерімдерін жасауға мүмкіндік береді. Осылайша, Эмитент COVID-19 пандемиясы кезінде осал бизнес тобына – МШОБС-не қолдау көрсетті және жұмыс орындарын сақтау және/немесе құру есебінен халықтың әл-ауқатын жақсартты. Қаражатты мұндай пайдалану әлеуметтік облигация Қағидаттарына сәйкес келеді.

 

Жобаны бағалау және іріктеу процесі. Жобаны бағалау және іріктеу процесі бекітілген Әлеуметтік облигациялар саясатына сәйкес жүргізілді. 21.10.2021 жылғы № 64 ДР III «Даму-Аймақтар» микро, шағын және орта кәсіпкерлікті қаржыландыру бағдарламасына қатысу туралы жасалған Қарыз келісімі (бұдан әрі – Қарыз келісімі) шеңберінде Қор қаражатты «Bank RBK» АҚ, оның ішінде 1 млрд теңге сомасына Облигациялар шығарылымын орналастырудан МШОБС қаржыландыру үшін. Несиелік келісім МШОБС ЭҚЖК сәйкес қызмет секторларының толық тізбесі бар несие берудің нақты талаптары мен шарттарын белгілейді. «Bank RBK» АҚ несиелік келісімнің талаптарына сәйкес келетін несие саясатына сәйкес МШОБС іріктеу және қаржыландыру бойынша шаралар қабылдады. 2022 жылы «Bank RBK» АҚ МШОБС-ін қаржыландыру бойынша 7 Негіздемелік келісім жасады. «Bank RBK» АҚ бөлінген қаражаттың пайдаланылуы үшін Қорға жауапты және есеп береді. Қор қаржыландырылған жобалардың қаражаттың мақсатты пайдаланылуына және жобаның Қордың ішкі құжаттарына және Қарыз шартының талаптарына сәйкес Қор мен «Bank RBK» АҚ арасында жасалған Қарыз шарты талаптарына сәйкестігіне мониторингті жүзеге асырады. Жобаны бағалау және іріктеу процесі әлеуметтік облигация Қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

 

Қаражатты басқару. Қорды басқару процесі бекітілген Әлеуметтік облигациялар саясаты талаптарына сәйкес келеді. Алынған қаражат таңдалған ЕДБ/МҚҰ/ЛК таратқанға дейін Қордың арнайы шотына аударылды. Жасалған Қарыз шарты шеңберінде Қор «Bank RBK» АҚ-на Қарыз шарты талаптарына сәйкес келетін МШОБС қаржыландыру үшін қаражат берді. «Bank RBK» АҚ Қорға қаражаттың мақсатты пайдаланылуы туралы тұрақты негізде есеп береді, ал Қор өз кезегінде келісімнің әрекет ету мерзімі ішінде «Bank RBK» АҚ берген несиеге мониторинг жүргізеді. Қордың тартылған қаражатты пайдалануы тәуелсіз аудиторлық компания жүргізетін жылдық қаржылық есептілік аудиті бөлігі ретінде расталады. Сондықтан қорларды басқару Әлеуметтік облигация қағидаттарына сәйкес келеді.

 

Есептілік. Қаражатты пайдалану туралы ақпаратты ашу процесі бекітілген Әлеуметтік облигациялар саясаты талаптарына сәйкес келеді. Эмитент жыл сайын есеп жасайды және оны Қордың ресми интернет-ресурсында орналастырады, онда басқалармен қатар Облигациялар шығарылымын орналастырудан тартылған қаражатты орналастыру, әлеуметтік-экономикалық әсер туралы мәліметтер қамтылады, оның ішінде – қаржыландыру көлемі, МШОБС қолдауға ие жобалар саны, ашылған жұмыс орындарының саны, салық түсімдері. Сондықтан ашып көрсету Әлеуметтік облигациялар қағидаттарына сәйкес келеді.

Ақпаратты ашу

Облигациялардың әлеуметтік облигациялар Қағидаттарына сәйкестігі туралы тәуелсіз пікір білдіру кезінде облигациялардың әлеуметтік облигациялар Қағидаттарына сәйкестігі туралы тәуелсіз пікір білдіру әдістемесі (екінші тараптың пікірі) https://raexpert.ru/ratings/methods/current (03.07.2024 бастап күшіне енді) қолданылды.

Талдау кезінде пайдаланылған ақпараттың негізгі көздері «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректері, сондай-ақ «Эксперт РА» АҚ деректері болды. «Эксперт РА» АҚ талдау бөлігі ретінде пайдаланған ақпарат әдістемені қолдану үшін жеткілікті болды.