info@fund.kz +7 (800) 080 18 90 | 1408

Басқарма комитеттері

Қордың Басқармасы жанынан қызметтің түрлі аспектілері бойынша мәселелерді қарастыратын және оларды тиімді шешуге қатысты Кеңеске ұсыныстар беретін тұрақты комиссиялар құрылды.

Несие комитеті. Комитет қызметінің мақсаты контрагент-банктерден кәсіпкерлердің қарыз алуы барысында жеке кəсіпкерлік субъектілеріне Кепілдіктер беру бойынша жұмыстар жүргізу. 2017 жылы Комитет 1772 жобаны қарады.

Активтер мен пассивтерді басқару бойынша комитет. Активтер мен міндеттемелерді басқару бойынша орта мерзімді және ұзақ мерзімді саясатты әзірлеу, баланстың оңтайлы құрылымын анықтау, Қордың қаржылық жағдайын, табыс көрсеткіштерін бақылау және Қордың уақытша бос қаражатын орналастыру операцияларының кірістерін барынша ұлғайту және шектеу үшін қажетті түзету шараларын қабылдау үшін құрылды. 2017 жылы Комитет 28 отырыс өткізіп, 65 мәселе қарады.

Проблемалы активтермен жұмыс бойынша комитет. Міндетті дебиторлық берешекті қайтару бойынша жұмысты үйлестіру үшін құрылған. 2017 жылы Комитет 24 отырыс өткізіп, 149 мәселені қарады.

Бюджеттік комитет.  Комитет қызметінің мақсаты - Қордың тиісті қаржы жылына арналған бюджет жобасының көрсеткіштерін анықтау бойынша ұсыныстарды қамтамасыз ету және әзірлеу, Қордың ағымдағы бюджетіне түзетулер енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу, Қор бюджетінің орындалуын бағалау нәтижелерін қарау бойынша ұсыныстар әзірлеу, Қордың құрылымдық бөлімшелері / аймақтық филиалдары ұсынған мәліметтер негізінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттілігінің негізділігін анықтау, Қордың мүліктерін есепке алу мәселелерін қарау, Қор Басқармасы жанындағы Қордың / басқа комитеттердің құзыретіне кірмейтін Қордың әкімшілік-шаруашылық қызметін қамтамасыз етумен байланысты мәселелерді қарау. 2017 жылы Комитет 27 отырыс өткізіп, 125 мәселені қарады.

Өзгерістерді басқару жөніндегі комитеті. Комитет қызметінің мақсаты - Қордың қолданыстағы / жаңа бизнес-процестерін жетілдіру, автоматтандыру және оңтайландыру бойынша жұмыстарды жүргізу және жаңа өнімдерді алдын-ала мақұлдау. 2017 жылы Комитет 15 отырыс өткізіп, 101 мәселені қарады.

Кадр саясаты комитеті. Комитеттің мақсаты - кадр саясатының іске асырылуын қамтамасыз ету, қызметкерлердің біліктілігі мен құзыреттілігі мен мазмұны, еңбек жағдайлары мен талаптарына қойылатын талаптарды белгілейтін кәсіби стандарттарды әзірлеу және енгізу, кәсіпкерлік бағыттарының қажеттіліктерін ескере отырып, адам ресурстарын жоспарлаудың бірыңғай жүйесін әзірлеу, оларды ұтымды орналастыру және тиімді пайдалану, үздіксіз білім берудің корпоративті жүйесін дамыту негізінде басқарудың барлық деңгейлеріндегі қызметкерлердің кәсібилігін арттыру, қызметкерлерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету және еңбек жағдайларын жақсарту, Қордың Даму стратегиясына сәйкес жұмыс жоспарлау, Қордың құрылымдық бөлімшелері жоспарлаған іс-шараларды жүзеге асыруын бақылауды ұйымдастыру және Қордың Басқармасы жанындағы Қордың / басқа комитеттердің құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелерді қамтиды. 2017 жылы 32 отырыс өткізілді, 238 мәселе қаралды. 


 «Даму» Қорының Комитеттер жөніндегі Ережесі