Қордың Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттер

Қор Басшылығы

Қордың Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттер

Корпоративтік басқарудың халықаралық стандарттарына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі жанында келесі Комитеттер құрылды:

  • Аудит жөніндегі комитет;
  • Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет;
  • Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау комитеті.

Комитет жұмысының мақсаты «Даму» Қоры қызметінің жеке салаларын терең зерттеу және осы мәселелер бойынша Директорлар кеңесіне кеңес беру болып табылады.

Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер

Аудит жөніндегі комитет Директорлар кеңесіне Қордың қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізудің тиімді жүйесін орнату, ішкі, сыртқы бақылау жүйелерінің тәуелсіздігі мен тиімділігіне және тәуекелдердің басқарылуына бақылау жүргізу, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуы бойынша ұсыныстар әзірлейді.

Комитет құрамы:

«Даму» Қоры» АҚ Директорлар Кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитет

1

Комитет Төрайымы

Ж.Д.Ертілесова

2

Комитет мүшесі

С.Ж. Бисекеев

3

Комитет мүшесі

Арифханов А.А.


Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет Директорлар кеңесіне Басқарма мен Директорлар кеңесінің құрамына жоғары білікті мамандарды тарту; Жалғыз акционерге, Директорлар кеңесіне берілетін сыйақыларды белгілеу және Директоралар кеңесіне, Басқарма мен Корпоративтік хатшыға берілетін сыйақыларды белгілеу туралы ұсыныс дайындау мәселелері бойынша кепілдеме әзірлеу және беру мақсатында құрылған.

Комитет құрамы:

«Даму» Қоры» АҚ Директорлар Кеңесі жанындағы Тағайындаулар және сыйақы жөніндегі комитет

1

Комитет Төрайымы

С.Ж. Бисекеев

2

Комитет мүшесі

О.Ә. Жандосов

3

Комитет мүшесі

 Арифханов А.А.


Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау комитеті Қордың даму стратегиясын әзірлеу және оның іске асырылуына қатысты мәселелер бойынша кепілдеме мен ұсыныстар әзірлейді, сондай-ақ Директорлар кеңесіне «Даму» Қорының бюджеттеу және дивидендтік саясат жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.

Комитет құрамы:

«Даму» Қоры» АҚ Директорлар Кеңесі жанындағы Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау жөніндегі комитет

1

Комитет Төрағасы

О.Ә. Жандосов

2

Комитет мүшесі

С.Ж. Бисекеев

3

Комитет мүшесі

Арифханов А.А.


«Даму» Қорының Директорлар кеңесің жанындағы Аудит жөніндегі комитет туралы ереже

«Даму» Қоры ның Директорлар кеңесі жанындағы Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет туралы ереже

«Даму» Қоры ның Директорлар кеңесі жанындағы Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау комитеті туралы ереже