Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жоба

Субсидиялау
ID: 5065

Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жоба аясында портфельдік субсидиялау жөніндегі жобаларды субсидиялау шарттары

Кімдер қатыса алады Шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері
Сала Ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдардың және лизингтік компаниялардың, сондай-ақ сауда саласы  (тамақ өнімдері саудасына жол беріледі)қызметін қоспағанда салалық шектеусіз (ЕДБ несиелері бойынша).
Несиенің максимал сомасы инвестицияларға 20 миллион теңгеге дейін, айналым қаражатын толықтыруға 5 миллион теңгеге дейін
Несие бойынша субсидия мөлшері  ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 7%, оның 14,25%-ын  мемлекет субсидиялайды, ал айырмасын кәсіпкер төлейді, 

Моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар, ҚҰБЖ базалық мөлшерлемесі + 7%, оның 15,25% - ын мемлекет субсидиялайды, ал айырмасын кәсіпкер төлейді,
Микронесие бойынша субсидия мөлшері Сыйақы мөлшерлемесі 28%, оның ішінде субсидия 50%
Несие мерзімі 1. инвестицияларға бағытталған субсидия мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды;
2. айналым қаражатын толықтыруға бағытталған субсидия мерзімін ұзарту құқығынсыз 2 жылды құрайды 


"Кәсіпкерлер/индустрия-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты аясында Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобаға жататын бизнесті субсидиялау шарттары 

Қатысушылар

экономиканың басым секторларының тізбесіне сәйкес тізбе бойынша экономиканың басым секторларында жеке және тиімді жобаларын жүзеге  асыратын және (немесе) жүзеге асыруды жоспарлайтын кәсіпкер/индустрия-инновациялық қызмет субъектілері

Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар салалық шектеулерсіз жүзеге асырылады 

Сала

Республикалық маңызы бар қалалар/облыс орталықтарынан басқа жерлердегі елді мекендер, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық жерлердегі жобалар үшін – кәсіпкердің бизнесті жүзеге асыратын орны мен тіркелген жерін ескере отырып, салалық шектеусіз

Республикалық маңызы бар қалалар/облыс орталықтарынан басқа жерлердегі елді мекендер, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық жерлерде экономиканың басымдық берілген секторлары тізбесіне сәйкес бизнес-жобаны жүзеге асыру кезінде – кәсіпкердің тіркелген жері есепке алынбайды
Несиенің максимал сомасы

Бір кәсіпкер үшін 3 млрд.теңгеден аспауға тиіс. Егер бірнеше үлестес кәсіпкерге бір бизнес-жобаны жүзеге асыру үшін несие берілген жағдайда, онда бұл сома 3 (үш) млрд теңгеден аспайды.

Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық жерлердегі бизнес-жобалар бойынша қолданыстағы барлық несие/лизингтік мәмілелерді ескере отырып, несие /қаржылық лизинг шартының сомасы бір кәсіпкер үшін 1,5 млрд теңгеден аспайды.

Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық жерлердегі экономиканың басым секторларының тізбесіне жататын бизнес-жобаларды жүзеге асыру кезінде жоба сомасы бір кәсіпкер үшін 3 млрд теңгеден аспайды

Субсидия мөлшері ҚР ҰБ ба залық мөлшерлемесі + 5%, оның 12,25%-ын мемлекет субсидиялайды,  ал айырмасын кәсіпкер төлейді

ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 5%, оның 13,25% - ын мемлекет субсидиялайды,  ал айырмасын кәсіпкер төлейді - субсидиялау қағидаларына 1-1-қосымшаға сәйкес, өңдеу өнеркәсібі салаларындағы жобалары бар және жобаларын Шымкент қаласында, Түркістан, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл облыстарында іске асыратын, оның ішінде көрсетілген өңірлердің облыс орталықтарындағы кәсіпкерлер үшін
Несие мерзімі 1. инвестицияға субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды;
2. айналым қаражатын толықтыру субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды
Қайта қаржыландыру Бірінші несие/лизинг берілген күннен бастап 2 жылдан аспайтын мерзімдегі несиелер/лизингтік мәмілелер жатады

Санкциядағы банктердің салалық шектеулерсіз жобалар бойынша 2 (екі) жылдан астам мерзімге берген, бұрын төмендегідей бағдарламалар аясында мақұлданған/берілген несиелері қайта қаржыландыруға жатады:

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 14 сәуірдегі № 354 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өңдеу өнеркәсібіндегі шағын және орта кәсіпкерлік жобаларын қаржыландыруды қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен іс-қимыл жоспары;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 1276 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өңдеу өнеркәсібіндегі кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыруды қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен іс-қимыл жоспары;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 11 наурыздағы № 124 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өңдеу өнеркәсібіндегі кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыруды қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен іс-қимыл жоспары;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысымен бекітілген Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы;

нақты бір аймақта жүзеге асырылатын өңірлік бағдарламалар.

Субсидия беру механизмі

Кәсіпкер Банкке/Даму Банкіне/Лизингтік компанияға (бұдан әрі ЕДБ/ҚДБ/ЛК)жүгінеді;

ЕДБ / ҚДБ / ЛК жобаның қаржы-экономикалық тиімділігіне бағалау жүргізеді;

Оң шешім қабылданған жағдайда үш жұмыс күні ішінде кәсіпкерге "ДАМУ"Қорын хабардар ете отырып, жобаны кредиттеуге/қаржы лизингі шартын жасасуға дайындығы туралы жазбаша жауап жібереді.;

ЕДБ/ҚДБ/ЛК оң шешімі бар кәсіпкер субсидиялау қағидаларына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Кәсіпкердің өтініш-сауалнамасымен "ДАМУ" қорына жүгінеді, оған мынадай құжаттарды қоса береді;

1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжат (кәсіпкердің қолымен және мөрімен (бар болса) расталған көшірме, дара кәсіпкерді тіркеу туралы хабарлама;

2) кәсіпкердің жобасының бизнес-жоспары;:

салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректер негізінде, сондай-ақ табыстың өсуіне қол жеткізу бойынша жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту кезеңдері (өткізуден түсетін кіріс: өткізілген тауарлардың, жұмыстардың құны, бойынша) немесе төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің 10% - ға өсуі бойынша қаржы агенттігі субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін (осы абзацтың талабы "кәсіпкерлерді / индустриялық-инновациялық субъектілерді қолдау" бағыты шеңберінде қатысуға өтініш беру жағдайларына қолданылады қызметі");

механизм бойынша:

салық декларациясы деректерінің, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе күннен бастап 3 (үш) қаржы жылынан кейін кірістің (өткізуден түсетін табыс: өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, негізгі қызметтен көрсетілетін қызметтердің құны) 10% - ға өсуіне қол жеткізу шарты инвестициялық мақсаттарға 100% берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы жұмыс органының/қаржы агенттігінің шешімдері;

салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар немесе салық төлемдері бойынша деректер немесе өндіріс көлемі (ақшалай мәнде) негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің өсуіне қол жеткізу шарты (өткізуден түсетін табыс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) Жұмыс органы/Қаржы агенттігі инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын толықтыруға берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 % , қарыз алушының бір жобасы шеңберінде 50% - дан аспайтын мөлшерде (салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар тетіктің талаптарына сәйкес салық төлемдерінің ұлғаюын қамтамасыз етеді);

салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар немесе салық төлемдері бойынша деректер негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе өндіріс көлемін ұлғайту (ақшалай мәнде) немесе кірістің өсуіне қол жеткізу шарты (өткізуден түсетін табыс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) жұмыс органы/Қаржы агенттігі айналым қаражатын 100% толықтыру мақсатына берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жылдың қорытындысы бойынша 10% - ға (кәсіпорын, салық төлеуден босатылмаған, тетіктің талаптарына сәйкес салық төлемдерінің ұлғаюын қамтамасыз етеді);

3)тауарлардың Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бір мемлекеттің аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына өткізілуін растайтын тауарға ілеспе құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда);

4) "Жасыл" жоба бойынша сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысы/сертификат ("жасыл" таксономия қаралатын жоба жататын белгілі бір кіші сектор бойынша шекті шектеуді көздейтін жағдайларда, "жасыл" жобаны іске асыру мақсаттары үшін кредит алуға өтініш берген кезде);

Кәсіпкер өтінімді дайындау және құжаттарды жинау мәселелері бойынша консультациялық қолдау алу үшін өңірлік/жергілікті үйлестірушіге жүгіне алады.

Өтінім берген сәтте кәсіпкерден сұрау салынған кезең үшін салық берешегінің жоқтығы туралы анықтаманың болуы талап етіледі.

 

Құжаттар пакеті толық ұсынылмаған не белгіленген нысандарға сәйкес келмейтін құжаттар ұсынылған жағдайда, Қаржы ұйымы 1 (бір) жұмыс күні ішінде банкке/лизингтік компанияға/кәсіпкерге ұсынылған құжаттар бойынша нақты кемшіліктерді көрсете отырып, ұсынылған құжаттарды пысықтау үшін қайтарады.

Құжаттар пакеті бойынша кемшіліктер болмаған жағдайда, Қаржы ұйымы құжаттар пакетін алғаннан кейін төртінші күні кәсіпкердің жобасын қаржы агенттігінің уәкілетті органының отырысына шығарады.

Кәсіпкердің жобасын уәкілетті орган "ДАМУ" Қоры құжаттар топтамасымен ақпарат келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде қарайды;

"ДАМУ" қоры уәкілетті орган шешім қабылдағаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде "ДАМУ" Қоры: ресімдейді; хаттамаға қол қояды; оң / теріс шешім болған жағдайда-ЕДБ/ҚДБ/ЛК/кәсіпкерге ілеспе хаты бар хаттамадан үзінді жібереді;

"ДАМУ" қоры уәкілетті органның оң шешімінің қолданылу мерзімі "ДАМУ"қоры уәкілетті орган қабылдаған күннен бастап 3 айды құрайды.

Кәсіпкердің бағдарламаның екінші бағыты аясында "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы өтінімді электрондық әдіспен беру тәртібі

Кәсіпкер субсидиялау қағидаларының 7-қосымшасындағы форма бойынша "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы электрондық өтінім береді, оған мыналар қоса қыстырылады:

1) кәсіпкердің жобасын іске асырудағы бизнес-жоспары не жоба бойынша сараптамалық қорытынды (техникалық-экономикалық қорытынды/Банктің/Лизингтік компанияның тиісті қызметкерінің экономикалық қорытындысы, аталған құжаттар болмаған жағдайда, жобаның мәнін ашатын басқа да құжаттар), сондай-ақ жобаның тиімділігін орындау жөніндегі кезеңдер;

2) тауарлардың Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бір мемлекеттің аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына өткізілуін растайтын тауарға ілеспе құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда);

3) Банктің/лизингтік компанияның кредит беру/қаржы лизингі шартын жасасу немесе кәсіпкердің кредиті/қаржы лизингі шарты бойынша сыйақы мөлшерлемесін төмендету мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хатының ұлттық жобаға/тетікке қатысуға мүмкіндік беретін талаптармен сканерленген көшірмесі; 

4) сыртқы бағалау провайдері қорытындысының/сертификатының сканерленген көшірмесі ("жасыл" таксономия қаралатын жоба жататын белгілі бір кіші сектор бойынша шекті шектеуді көздейтін жағдайларда, "жасыл" жобаны іске асыру мақсаттары үшін кредит алуға өтініш берген кезде).

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі/жеке кәсіпкерлік субъектісі бойынша, оның ішінде заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік және дара кәсіпкерді, кәсіпкерлік субъектісінің санатын тіркеу туралы хабарлама бойынша мәліметтер, бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешектің жоқ екендігі туралы мәліметтер "электрондық үкімет"шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелер арқылы автоматты түрде айқындалады.

Кәсіпкердің құжаттары толық болмаған жағдайда, ақпараттық жүйе оның өтінімін тіркеуден бас тартады.

 

Кәсіпкердің электрондық өтінімі ақпараттық жүйе арқылы мақұлданған жағдайда, мынадай іс-әрекеттер жүзеге асырылады:

1) тіркелген өтінімді осы субсидиялау қағидаларының/тетігінің шарттарына сәйкестігі тұрғысынан "ДАМУ" Қорының қарауына жіберіледі; 

2) "ДАМУ" Қорының кәсіпкердің келіп түскен өтінімін қарауы.

"ДАМУ" Қоры материалдарды өтінім тіркелген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Кәсіпкер және (немесе) ұсынылған материалдар осы субсидиялау қағидаларының/тетігінің шарттарына сәйкес келмеген жағдайда, "Даму" Қоры дәлел келтіре отырып бас тартады.

 

Кәсіпкер және (немесе) ұсынылған материалдар осы субсидиялау қағидаларының шарттарына сәйкес келген жағдайда, электрондық өтінім құжаттардың толық пакетімен бірге "ДАМУ" Қорының уәкілетті органының қарауына жіберіледі.

"ДАМУ" қорының уәкілетті органы кәсіпкерлердің өтінімдерін қарауды субсидиялау қағидаларының 5-параграфына сәйкес жүзеге асырады.

"ДАМУ" Қорының уәкілетті органының шешімі Қордың уәкілетті органының шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) ай қолданылу мерзімімен тиісті хаттамамен ресімделеді.

"ДАМУ" қоры ақпараттық жүйе арқылы тиісті хатпен хаттаманың үзіндісін жүктейді және Кәсіпкерге электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат нысанында "жеке кабинетке" жібереді. Сонымен бір мезгілде "ДАМУ" Қоры ілеспе хатпен бірге хаттамадан үзінді көшірмені банкке/лизингтік компанияға жібереді.

Субсидиялар беру үшін қатысушылардың одан әрі өзара іс-қимылы субсидиялау қағидаларының 7-параграфына сәйкес жүзеге асырылады.