Сыртқы аудит

+7 (800) 080 18 90

info@fund.kz

Қордың есеп беруі

Сыртқы аудит

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 78-бабына және Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес, жылдық қаржы есептілігінің сенімділігін тексеру, растау және тәуекелдерді басқару жүйесі мен ішкі бақылауды бағалау үшін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (бұдан әрі - Қор) байқау бойынша іріктеу негізінде кәсіби аудиторлық ұйымды (сыртқы аудиторды) тартады. Қор Жарғысының ережелеріне сәйкес, қаржылық есептілікті тексеретін аудиторлық ұйымның айрықша белгіленген тәртіптегі анықтамасы Қордың Жалғыз акционерінің құзіретінде.

Қор қызметінің сыртқы аудитін жыл сайын аудиторлық ұйым жүзеге асырады. Қаржы есептілігінің аудитін жүргізу шарты шеңберінде сыртқы аудитор қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап 30 маусымына дейін жеке немесе шоғырландырылған қаржы есептілігін қарау,

аралық қаржы жылының 1 қаңтарынан 30 қыркүйегіне дейін және ҚЕХС сәйкес жылдық қаржылық есептілік аудитіне аралық аудиторлық шараларды жүргізу туралы қызметтерін ұсынады. Аудиторлық қызметтермен қатар бухгалтерлік және салықтық есепке алу бойынша кеңес беру, салықтық тексеру жүргізу қызметтері де ұсынылады.

Қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша директорлар кеңесіне ұсынылатын есептерді, бухгалтерлік есепті және қаржылық есептілікті бағалауды, ішкі бақылау жүйесінің сәйкестігін бағалауды және т.б. ұсынады. 2017 жылға арналған қаржы есептілігінің аудитін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС өткізді. «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС-нің 2017 жылға арналған қаржылық есептілік аудиті бойынша қызметтеріне өтемақы сомасы ҚҚС есебімен 10 640 мың теңгені құрады.

«ПрайсутерхаусКуперс» компаниясы 2017 жылы мынадай жеке қызмет көрсетті:

- оқыту семинарларын өткізу қызметтеріне сыйақы мөлшері 343 мың теңгені құрады, оның ішінде ҚҚС;

- ҚЕХС-9 сәйкес жаңа әдіснаманы енгізудің әсерін бағалауға мүмкіндік береді (ГЭП талдау). Қызметтер бойынша сыйақы мөлшері ҚҚС есебімен 22142 мың теңгені құрады;

- ҚЕХС-9 сәйкес қаржы құралдарының девальвациясына арналған әдістемелерді әзірлеу, сондай-ақ қаржы құралдарын жіктеу және бағалау үшін есеп саясатын және құралдарын жаңарту. Қызмет көрсету үшін сыйақы көлемі ҚҚС есебімен 48160 мың теңгені құрады.

Қордың қаржылық есептілігінің аудиті бұрын:

·         2016ж. – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС;

·         2015ж. – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС;

·         2014ж. – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС;

·         2013ж. – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС;

·         2012ж. – «Делойт» ЖШС;

·         2011ж. – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС;

·         2010ж. – «КПМГ Аудит» ЖШС;

·         2009ж. – «Эрнст энд Янг» ЖШС;

·         2008ж. – «КПМГ Аудит» ЖШС;

·         2007ж. – «КПМГ Аудит» ЖШС;

·         2006ж. – «Deloitte» ЖШС жүргізетін.

Қаржылық есепті аудиттеген аудиторлық ұйымдардың бұрынғы қызметкерлері Қорда жұмыс істеуге қабылданбады.


Сыртқы аудитор туралы ақпарат


Сыртқы аудитор туралы ақпарат 2018 жыл