Қор қызметінің стратегиялық бағыттары туралы

Біз туралы

Қор қызметінің стратегиялық бағыттары туралы

 «ДАМУ» КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ҚОРЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

2014-2023 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ДАМУ СТРАТЕГИЯ СЫ 

2017 жыл 3 шілдеде «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің ашық отырысында ( әрі қарай – «Даму» Қоры ) « Д аму» Қ о рының 2014-2023 жылдарға арналған жаңартылған Д аму стратегиясы бекітілді .

Қордың стратегиясы дамудың келесі бағыттарын және мақсаттарын іске асыруға бағытталған:

  1. Іс бастаушы және бизнесі бар кәсіпкерлерді қолдау және дамыту:

  2. Микробизнесті несиелеуді кеңейту, МҚҰ және несиелік серіктестіктер үшін қолдау құралдарын әзірлеу және енгізу;

  3. Қазіргі МШКН-ын Қордың қолданыстағы қаржылық бағдарламаларымен қамту үлесін арттыру;

  4. МШКН қ олдау көрсететін кәсіпорындардың экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету.

Осы бағыт аясында Қор микро бизнесті несиелендіруді кеңейтуді, микроқаржы ұйымдарын және несие серіктестіктерін қолдау құралдарын әзірлеуді және енгізуді көздейді. Микроқаржыландыру ұйымдарымен ынтымақтастықты кеңейту арқылы Қор клиенттерінің арасында шағын және шағын кәсіпкерлердің үлесін арттыру жоспарлануда. Осы көрсеткіштерді жүзеге асыру үшін Қор мына құралдарды енгізуді ұсынады:

- «Digital Damu» супермаркеті - Қордың барлық құралдарына арналған бір терезе;

- Қордың өнімдеріне EGOV порталы арқылы қол жеткізу;

- жаңа өнім желісі - зияткерлік меншікті сатып алу мәмілелерін қаржыландыру, сандық платформалар, олардың эко жүйелерін және электрондық коммерцияны қаржыландыру, портфель кепілдіктері, бұқаралық кәсіпкерлік аясында несиелер/ микро несиелерге кепілдік беру, микро-кәсіпорындарға үлкен қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін бағдарлама шарттарын оңтайландыру, IT-шешімдер мен несие технологияларын кезең-кезеңмен енгізу, қашықтан оқыту, бизнес стартаптар үшін топтық шешімдер ( «Startup академиясы»), Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарының жұмыс стандарттарын қайта техникалық қызмет көрсету стандарттарын қайта пішімдеу.

Қордың тұрақты институционалдық дамуы:

  • Қосымша қаржыландыру көздерін тарту;

  • қаржылық көрсеткіштердің жоспарланған деңгейіне жету;

  • Бизнес-процестерді автоматтандыру;

  • корпоративтік басқару деңгейін көтеру.

Осы бағыт аясында Қор микро , шағын және орта бизнеске қосымша мемлекеттік емес қаржыландыру көздерін тарту ды көздеп отыр . Олардың ішінде - Халықаралық қаржы институттарының кредиттік қаражатын тарту, облигациялар және корпоративтік бизнес қорларын шығару арқылы қаржы тарту, сондай-ақ бизнес-процестерді автоматтандыру, корпоративтік басқару деңгейін арттыру және қаржылық көрсеткіштердің жоспарланған деңгейіне қол жеткізу бар.

02_АО ДАМУ к_с_пкерл_кт_ дамыту _орыны_ 2014 - 2023 жылдар_а арнал_ан даму стратегисы

02_Презентация АО ДАМУ к_с_пкерл_кт_ дамыту _орыны_ 2014 - 2023 жылдар_а арнал_ан даму стратегисы