Қордың корпоративтік басқару

Қордың корпоративтік басқару

Қордың корпоративтік басқару

 1. Даму Қорының іскерлік этика кодексі (рус)
 2. Даму Қорының корпоративтік басқару кодексі (рус)
 3. Стратегиялық жоспарлау үдерісінде қатысатын Басқарма Комитеттері:
  1. Кадр саясаты комитеті (рус) 
  2. Активтер мен пасссивтер бойынша басқару комитеті (рус)
  3. Тәуекел бойынша комитет (рус)
  4. Қарыздарды қайтару бойынша комитет (рус)
  5. Стратегиялық даму жөніндегі комитет (рус)
  6. Несие комитеті (рус)
 4. Стейкхолдерлермен арақатынас пен корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік төңірегінде компания жұмысын реттейтін құжаттар:
  1. Ұжымдық келісім-шарт (рус)
  2. Істестік туралы меморандумдар (рус)
 5. Ұйымдық құрылым (рус)
 6. Дивиденд тік саясат (рус)
 7. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ жарғысы, 07.08.2014
 8. Тәуекелдерді басқару жүйесі (рус)
 9. Миссия. Көрініс. Мақсат пен міндеттер (рус)
 10. Корпоративтік басқару (рус)
 11. Кадр саясаты (рус)
 12. Даму Қоры Директорлар кеңесі туралы ереже (рус)
 13. Даму Қоры басқармасы туралы ереже (рус)
 14. Даму Қоры корпоративтік хатшы туралы ереже (рус)
 15. Даму Қоры корпоративтік дау мен мүдделер дауын шешу ережелері (рус)
 16. Ақпараттарды ашу туралы ереже (рус)
 17. Маңызды корпоративтік оқиғалар (рус)
 18. Даму Қорының Корпоративтік басқару кодексін сақтау туралы есеп (рус)
 19. Қордың сыртқы аудит бойынша саясаты (рус)
 20. Мәжілістердің шешімдері мен хаттамалары
 21. Сыртқы аудитор туралы ереже
 22. Бір жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Даму» Қорының басқарушы қызметкерлеріне сыйақы төлеу ережесі (рус)
 23. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдарының тәуелсіз директорларының шығындарына сыйақы және өтемақы таңдау, төлеу ережелері (рус)
 24. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдарының Директорлар Кеңесінің отырыстарына материалдарды қарастыру регламенті (рус)
 25. Омбудсмен
 26. «Даму» Қорының Директорлар Кеңесңнңғ қызметін бағалау жөніндегі ереже (рус)