Біздің қолдау

Бірыңғай кешенді бағдарлама

СУБСИДИЯ МӨЛШЕРІ

ақырғы мөлшерлеме .%*

МЕРЗІМІ

5 жылға дейін

«KazakhExport» ЭСК» АҚ сақтандыруымен экспорттық мәмілелерді қаржыландыру үшін сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

СУБСИДИЯ МӨЛШЕРІ

Қаржыландыру валютасына байланысты*

МЕРЗІМІ

Кредит/лизингтік мәміле мерзімінен аспайды, бірақ 15 жылдан аспайды

Ішкі сауда субъектілерін қолдау

СУБСИДИЯ МӨЛШЕРІ

10,5%

МЕРЗІМІ

5 жылға дейін

Жаңартылатын энергия көздеріне инвестиция салу тәуекелін азайту

СУБСИДИЯ МӨЛШЕРІ

несиенің негізгі сомасының 35%-ына дейін, бірақ 112.5 млн теңгеден аспайтын сома

МЕРЗІМІ

150 күнтізбе күніне дейін


Бірыңғай кешенді бағдарлама

КЕПІЛДІК МӨЛШЕРІ

несие сомасыныңі 85%-ына дейін

МЕРЗІМІ

несие мерзімінен аспайды

Даму Оптима

КЕПІЛДІК МӨЛШЕРІ

50% аспайды

МЕРЗІМІ

шартта айқындалған

Ішкі сауда субъектілерін қолдау

КЕПІЛДІК МӨЛШЕРІ

несие сомасының 85% дейін

МЕРЗІМІ

кредит мерзімінен аспайды

Энергия тиімділігі саласындағы жобаларға кепілдік беру

КЕПІЛДІК МӨЛШЕРІ

85%-на дейін

МЕРЗІМІ

Несие мерзімінен аспайды

Агроөнеркәсіп кешеніндегі жобаларға кепілдік беру

Агроөнеркәсіп кешенінде жұмыс істейтін кәсіпкерлер үшін

КЕПІЛДІК МӨЛШЕРІ

несие сомасының 85%-ы*

МЕРЗІМІ

кепілдік шартына сәйкес


Микро және шағын кәсіпкерлікті қолдау

КЕПІЛДІК МӨЛШЕРІ

несие сомасының 85%-ына дейін

МЕРЗІМІ

несие сомасының 85%-ына дейін

Кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау

КЕПІЛДІК МӨЛШЕРІ

несие сомасының 85% - дан аспайды

МЕРЗІМІ

несие сомасының 85% - дан аспайдыҮміт

ПАЙЫЗЫ

16,5%

МЕРЗІМІ

84 (сексен төрт) айға дейін

Даму Факторинг

ПАЙЫЗЫ

27,5%

МЕРЗІМІ

3 жылға дейін

Даму Аймақтар

ПАЙЫЗЫ

5,5%-тен аспайтын мөлшерде ұлғайтылған несиенің сыйақы мөлшерлемесі

МЕРЗІМІ

7 жылға дейін

Даму - Лизинг

ПАЙЫЗЫ

19,5%

МЕРЗІМІ

7 жылға дейін

Өңдеу өнеркәсібі саласындағы ШОК қолдау бағдарламасы 3 транш

ПАЙЫЗЫ

6% дейін

МЕРЗІМІ

10 жылға дейін

Өңдеу өнеркәсібі саласындағы ШОК қолдау бағдарламасы. 2-транш

ПАЙЫЗЫ

6% дейін

МЕРЗІМІ

10 жылға дейін

Өңдеу өнеркәсібі саласындағы ШОК қолдау бағдарламасы 1 транш

ПАЙЫЗЫ

6% дейін

МЕРЗІМІ

10 жылға дейін

Даму - Микро

ПАЙЫЗЫ

25% дейін

МЕРЗІМІ

7 жылға дейін

Еңбек

ПАЙЫЗЫ

6%

МЕРЗІМІ

5 жылға дейін


Ислам қағидаттары бойынша шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру

Пайызы

16,5% дейін

Мерзімі

устанавливается партнером


"Заманауи кәсіпкер"курсы

МАҚСАТЫ

цифрлық бизнесті басқару дағдыларын меңгеру

МЕРЗІМІ

2024 жылдың желтоқсанына дейін