КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

Устойчивое развитие ESG

Қор Корпоративтік басқаруды қызметтің тиімділігін арттыру, транспаренттілік пен есептілікті қамтамасыз ету, беделін нығайту және капитал тарту шығындарын азайту құралы ретінде қарастырады. Қор корпоративтік басқарудың тиісті жүйесін Қазақстан Республикасындағы заңнаманың үстемдігін қамтамасыз етуге қосқан үлесі және Қордың қазіргі экономикадағы және тұтастай қоғамдағы орнын айқындайтын фактор ретінде қарастырады. Корпоративтік басқару жүйесі органдар, лауазымды тұлғалар және Қор қызметкерлері арасындағы өкілеттіктерді және жауапкершілікті нақты ажыратуды көздейді.

Корпоративтік басқарудың негізгі қағидаттары:

  • өкілеттіктердің аражігін ажырату қағидаты;
  • Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
  • қорды Директорлар кеңесі мен басқарманы тиімді басқару қағидаты;
  • тұрақты даму қағидаты;
  • тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және ішкі аудит қағидаты;
  • корпоративтік қақтығыстарды және мүдделер қақтығысын реттеу қағидаты;
  • Қордың қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі қағидаттары.

Өз қызметін іске асыру шеңберінде “Даму” қоры Қазақстан Республикасы заңнамасының және тиісті халықаралық стандарттардың талаптарына жауап беретін корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауға ерекше назар аударады. Қордың корпоративтік басқару кодексінің қағидаларын және ережелерін сақтау / сақтамау туралы есепті жыл сайын қордың директорлар Кеңесі қарау үшін шығарады және Қордың корпоративтік сайтында орналастырылады.

Корпоративтік басқару кодексінің талаптарына сәйкес Қор корпоративтік басқаруды кемінде үш жылда бір рет тәуелсіз бағалауды жүргізуге міндетті. 2021 жылғы желтоқсанда жүргізілген корпоративтік басқарудың тәуелсіз диагностикасының нәтижелері бойынша корпоративтік басқару деңгейінің үздік практика талаптарына сәйкестігі 90,8% - құрайды.

Бөлімнің қосалқы блоктары

Деректердің қауіпсіздігі және онлайн жүйелердің сенімділігі осы жобаның тиімділігін бағалауда шешуші рөл атқарады. Осыған байланысты, Қор серіктестер үшін ақпаратты қорғаудың және онлайн сервистердің қолжетімділігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге ұмтылады. Қор ақпараттық қауіпсіздік саясатын сақтайды және басшылыққа алады. Саясат ақпаратты қорғаудың негізгі қағидаттарын, бағыттарын және талаптарын анықтайды, ақпараттық қауіпсіздік режимін қамтамасыз ету үшін негіз болып табылады, тиісті қағидаттарды, ережелерді, нұсқаулықтарды әзірлеу кезінде басшылық ретінде қызмет етеді.т етеді.

Сонымен қатар, ақпаратты ашу мәселелері ережені және ақпаратты ашу тәсілдерін айқындайтын ақпаратты ашу туралы Ережемен реттеледі; ашылуға жататын жалпыға қолжетімді құжаттардың, ақпараттың (материалдардың) тізбесі; Жалғыз акционерге ашылуға жататын құжаттардың, ақпараттың (материалдардың) тізбесі; ақпаратты (материалдарды) ашу тәсілдері және мерзімдері және т. б.

Сонымен қатар, Қордың қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі қағидатын сақтау мақсатында корпоративтік сайтта тұрақты негізде кеңейтілген талдамалық және шолу есептері-презентациялар және қатысушылардың қаржылық бағдарламалар мен құралдар ретіндегі тізімдері (мемлекеттік қаражатты және “Даму” қорының басқа да бағдарламаларын игеру шеңберінде ЕДБ арқылы субсидиялау, кепілдік беру, қаржыландыру)орналастырылады, сондай-ақ “Даму” қоры іске асыратын кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары. Есептер мен презентациялардан басқа, Қордың корпоративтік сайтында жария дереккөздерде ашылуға (орналастыруға) жататын құжаттар, материалдар және ақпарат жарияланады.

Положение о конфиденциальной информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Политика информационной безопасности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Положение о раскрытии информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2023 жылғы «31» мамыр (№ 03/2024)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2023 жылғы «29» мамыр (№ 02/2024)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2023 жылғы «25» желтоқсан (№ 11/2023)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2023 жылғы «29» қараша (№ 10/2023)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2023 жылғы «09» қараша (№ 09/2023)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2023 жылғы «03» қазан (№ 08/2023)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2023 жылғы «07» қыркүйек (№ 07/2023)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2023 жылғы «04» тамыз (№ 05/2023)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2023 жылғы «03» шілде (№ 05/2023)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2023 жылғы «26» мамыр (№ 04/2023)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2023 жылғы «11» мамыр (№ 03/2023)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2023 жылғы «24» сәуір (№ 02/2023)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2023 жылғы «1» наурыз (№ 01/2023)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2022 жылғы «13» желтоқсан (№ 11/2022)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2022 жылғы «31» қазан (№ 10/2022)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2022 жылғы «23» шілдеде (№ 08/2022)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 2022 жылғы «14» шілдеде (№ 07/2022)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар 22.05.2023

Жұмыс беруші мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының жұмыскерлері арасындағы ұжымдық шарт

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар 14.09.2022

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар 15.06.2022

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар 09.06.2021 г.

Экологиялық мониторинг бойынша жартыжылдық есеп 15.03.2021

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акионерлік қоғамының директорлар кеңесі туралы қағида «28» қараша 2018 жыл

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар 19.06.2019

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар 11.10.2017

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жарғысы 13.10.2016